Aankope - Bestellings Aankope (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Bestellings per periode verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede en Kospryse vir die items.

Hierdie verslag sluit slegs bevestigde bestellings in. Onbevestigde bestellings is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n bestellings per periode verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankope → Bestellings → Aankope.

2.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Eenheidskoste" of "Kosprys".

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Bestelling per periode" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily