BTW-Opsoek - Joernale

TurboCASH5 Program ›› Opsoek ›› BTW-Opsoek ››
Parent Previous Next

Geen BTW - Hierdie opsie behoort slegs gekies te word Indien geen BTW op enige van die transaksies in die joernaal van toepassing is nie, of indien u nie vir BTW geregistreer is nie. kan u die Geen BTW opsie in die Standaard-duimgids (F:10Opstel) kies. Dit sal die BTW kolom en die BTW-opsoek in Joernale nie vertoon nie.  


Wanneer u transaksies in Joernale (Aksie-duimgids) prosesseer, moet u absoluut seker maak dat u die korrekte BTW-kode teen die korrekte BTW-koers kies.

Die 14% BTW-koers (byvoorbeeld die “850000” rekeningreeks) is gewoonlik op transaksies tot en met 31 Maart 2018, in die “Datum” kolom, van toepassing.

Die 15% BTW-koers (byvoorbeeld die “860000” rekeningreeks) is gewoonlik op transaksies vanaf 1 April 2018, in die “Datum” kolom, van toepassing.

U behoort 'n Nulkoers BTW – 0% kode in die 14% struktuur (byvoorbeeld, “850040 Nulkoers BTW – 0%”) en in die 15% struktuur (byvoorbeeld, “860040 Nulkoers BTW – 0%”)  te hê. Maak seker at dié korrekte Nulkoers BTW – 0% kode kies.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator