Debiteure - Lys - Lys (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Dié Debiteurelys sal die Rekeningkode, Naam, Posadres, Telefoon 1 / 2, Faks, en E-pos vir elke debiteur (kliënt / klant) druk.

Om 'n lys van debiteure te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Debiteure → Lys. Die Kontakte verslagopsies sal vertoon word.

2.Kies "Lys".

3.Kies die volgende:

a)Vanaf rekening ... Tot rekening - Kies die rekening(e).

b)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing.

c)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die debiteure wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

4.Kliek Goed.


'n Voorbeeld van die "Debiteurelys" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework