Stel 'n Taal vir 'n Stel Boeke

Tale ››
Parent Previous Next

Die Taal vir alle Stelle Boeke wat met TurboCASH geïnstalleer is, of wat in die "...\Bin\Repository" omslag gekies kan word, is reeds vooraf vir die land en taal se belasting gestel. U kan die spesifieke Taal vir 'n spesifieke Stel Boeke stel.

Wanneer 'n Stel Boeke oopgemaak word, sal dit outomaties in die geselekteerde taal met sy eie belasting terminologie, dialek, ens. vertoon.

Alle skerms, verslae en dokument uitleglêers, sal is vertaalbaar deur die taallêers.

Die taal kan ook vir elke gebruiker gestel word, byvoorbeeld Danie werk in Afrikaans maar Daniël werk in Engels.

Wanneer Danie die Stel Boeke oopmaak sal die TurboCASH koppelvlak, ens. in Afrikaans vertoon.  

Wanneer Daniël die Stel Boeke oopmaak sal die TurboCASH koppelvlak, ens. in Engels vertoon.

Om 'n Taal vir 'n Stel Boeke te stel:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Toegangsbeheer.  

2.System lang - Die verstek taal wat reeds vir die Stel Boeke gestel is, sal hier vertoon word.

3.Language - Hiedie opsie word vir die Multi-taal Stel Boeke gebruik.

"Multi-Language accounts


This plugin makes it possible to translate the ledger and group names in multiple languages. It is already possible to choose different languages for the interface (the buttons). But this plugin makes it possible to do the accounting in different languages. Per user you can select a language, so the user can account in his/her own language. The set of books can be viewed in different languages, therefore it is possible an employee enters information into an English Set of Books and a bookkeeper, auditor, etc. can see the set of books in a set language, e.g. Afrikaans, Dutch, etc."

4.Kliek op Pas toe.  

5.Kliek Maak toe. Wanneer die Stel Boeke weer oopgemaak word, sal die Stel Boeke in die gestelde taal oop maak en vertoon.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad