Bankrekonsiliasie

Previous Next

U behoort u Kasboek met u bankstaat, wat u vanaf u bank ontvang word, te vergelyk. U sal altyd opmerk dat bankkoste (en rente indien u ‘n oortrokke fasiliteit het) op u bankrekening gedebiteer word, en die rente wat u op ‘n positiewe bankbalans verdien, op u bankstaat gekrediteer word en dat dit nie in u Kasboek verskyn nie.

Dieselfde geld vir debietorders en elektroniese betalings, sowel as gelde wat direk deur u kliënte of derde partye in u bankrekening gedeponeer is. Indien u hierdie gereelde betalings en ontvangstes in die wederkerende betalings- of ontvangstejoernale ingevoer het maar nog nie na ‘n normale joernaal gekopieer het, en /of na die grootboek geposteer het nie, sal dit nie in u Kasboek verskyn nie. Die bankrekonsiliasie help u om hierdie transaksies te identifiseer.

Die bankrekonsiliasie word om ‘n verskeidenheid van redes gedoen. Enkele redes is onder andere:

Dit kontroleer om te verseker dat die transaksies wat u in u Stel Boeke ingevoer het, dieselfde is as dié transaksies wat deur u bank gegaan het.

Dit kontroleer om te verseker dat die transaksies wat deur die bank gegaan het, dieselfde is as dié wat u in die Stel Boeke ingevoer het.

Dit kontroleer om te verseker dat u bankrekening wel korrek is.

Dit sal al u uitstaande tjeks en deposito's lys, wat gevolglik u van ‘n gerekonsilieerde bankbalans voorsien wat die werklike bedrag wat u in die bank sou gehad het indien al u transaksies deurgegaan het, weergee.

Vir die doeleindes van hierdie illustrasie, sal ons die volgende voorbeeld van 'n bankstaat gebruik:

Die Bankinvoer inprop-program is 'n kommersiële produk.

U kan dan die transaksies vanaf u bankstate invoer en die toewysings outomatiseer. Die proses sal u aansienlik tyd spaar.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool