Joernale - Totale vir elke periode

Parent Previous Next

Nadat u transaksies vir meer as een rekeningkundige periodes (byvoorbeeld datums wat in verskillende maande is) in enige joernaal ingevoer het, kan u die totale waarde wat in die debiet- en kredietbedrae in kolomme vir elk van die rekeningkundige periodes besigtig. Indien die transaksies in 'n joernaal nie balanseer nie, kan hierdie opsie vir u aandui in watter rekeningkundige periode die transaksies nie balanseer nie.

Om die Totale vir elke periode te besigtig:

In die voorbeeld, is transaksies in meer as een periode (Desember, Januarie en Februarie) in 'n joernaal ingesleutel. Indien die joernaal nie balanseer nie, kan u sien watter periodes nie balanseer nie. Die voorbeeld, is soos volg:

1.Kliek op die F9: Prosesseer ikoon. The Process the batch options screen will be displayed.

2.Op die "Prosesseer joernaal" skerm, kies die Totale vir elke periode opsie en kliek Goed.  

3.Die totale vir die periodes, wat balanseer sal 0 toon, behalwe die periodes wat nie balanseer nie. In die "Om te balanseer kolom", sal 'n bedrag vertoon word vir elke periode wat nie balanseer nie.

4.Sodra u die totale gekontroleer het, kliek op die Toemaak knoppie op die titel-balk; of druk die Esc sleutel.

Verskille in die "Bedrag om te balanseer" kolom, kan op die volgende dui:  

Die joernaal is nie gebalanseer nie;

Daar is 'n ontbrekende transaksie wat nog ingesleutel moet word;

Bedrae in die Debiet- en / of Kredietkolomme is foutief ingesleutel, byvoorbeeld as 54 in plaas van 5; ens.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework