Aankoopontleding - Verskafferretoere per periode (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende vyf (5) verslae is beskikbaar om u verskafferretoere volgens verslaggroepe te druk, te analiseer en te ontleed:

1.Verskafferretoere per periode - Krediteurgroep 1 - Druk die verskafferretoere volgens krediteurgroep 1 waaraan die krediteure (verskaffers) gekoppel is.

2.Verskafferretoere per periode - Krediteurgroep 2 - Druk die verskafferretoere volgens krediteurgroep 2 waaraan die krediteure (verskaffers) gekoppel is.

3.Verskafferretoere per periode - Dokumentgroep 1 - Druk die verskafferretoere volgens dokumentgoep 1 waaraan die verskafferretoere gekoppel is.    

4.Verskafferretoere per periode - Dokumentgroep 2 - Druk die verskafferretoere volgens dokumentgoep 2 waaraan die verskafferretoere gekoppel is.  

5.Verskafferretoere per periode - Verkoopspersoon - Druk die verskafferretoere volgens die verkoopspersoon wat die verskafferretoere geprosesseer het.  

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde verskafferretoere in. Ongeposteerde verskafferretoere is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om verskafferretoere per verslaggroep te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankoopontleding → Verskafferretoere per periode.

2.Die "Verskafferretoere per periode - Krediteurgroep 1" is die verstek verslag. U kan enige van die ander vier (4) verslaggroepe kies (d.i. "Krediteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2" of "Verkoopspersoon").

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Krediteurkode" of "Beskrywing".

c)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Verskafferretoere per periode - Krediteurgroep 1" verslag, is soos volg:

Bladsy 1 - (Eerste verslaggroep)

Elke verslaggroep sal op 'n nuwe bladsy gedruk word.

Die Verslagtotaal dui aan dat daar geen verdere Krediteurgroepe vir Verskafferretoere is nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework