Voorraad - Voorraaditemlys- Voorraaditemlys (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Druk 'n lys van die voorraaditems en toon die aantal items voorhande en die aantal items in ongeposteerde dokumente, die eenheid en die totale waarde van die kospryse. Die wys detail opsie vertoon die Ekstra beskrywing, Vervaardiger, Bruto en netto gewig, Verkoopspryse 1 / 2 / 3 , Gemiddelde koste en eenheidskoste.  Verslaggroepe 1 en 2 asook die Voorkeurverskaffer 1 en 2.

Om voorraaditem lys te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Voorraad → Voorraaditemlys.

2.Kies "Voorraaditemlys" (verstek opsie).

3.Kies die volgende:

a)Vanaf... Tot... - Kies die voorraaditem(s).

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode" of "Voorraadbeskrywing".

c)Wys detail - By verstek is dié opsie nie gekies nie. Dit sal slegs die om die eenheid, aantal eenhede voorhande en die waarde van die voorraaditems vertoon. Om die detail te druk, merk dié opsie.

d)Nuwe bladsy per item - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke voorraaditem op 'n nuwe bladsy gedruk word.

e)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die voorraaditems wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Voorraaditemlys" ("Wys Detail" nie gekies nie), is soos volg:

'n Voorbeeld van die "Voorraaditemlys" ("Wys Detail" gekies), is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework