Dataparameters

Parent Previous Next

Dié volgende opsies kan vir 'n Stel Boeke gestel word:

Om die Dataparameters te inisieer:

1.Op die Opstel-duimgids, kies "Setup → System parameters".

2.Indien nodig, kan u die volgende opsies wysig:

a)Rapporteer bedrae met – Nie op TurboCASH5 van toepassing nie.

Die verstek vir 'n negatiewe bedrag, is 'n negatiewe teken (minus "-" ) teken voor die bedrag.

b)Stoor data – Stel die afronding van desimale (onbeperkte aantal desimale) of geen afronding (egte nommers). Indien u Vaste desimale kies, moet u die aantal desimale kies. Die mees algemene opsie, is 2 desimale.

c)Verslag desimale -

i)Aantal (Bedrag) - Nie op TurboCASH5 van toepassing nie.

ii)Documentreël - Nie op TurboCASH5 van toepassing nie.

iii)Document quantity -Nie op TurboCASH5 van toepassing nie.

iv)Document show Quantity - Nie op TurboCASH5 van toepassing nie.

v)Datum / Tyd opstellings (DateTime Settings)  - Dit sal die Streek en taal opsies ("Regional and language options") van u bedryfstelsel inisieer waarin u die globale opstellings kan doen.

Die Streek en taal opsies ("Regional and language options") van u bedryfstelsel, kan ook op die Opsies skerm van Opstel onderneming (Opstel-duimgids) geïnisieer word.

vi)Gebruik geldeenheidsimbool – Nie op TurboCASH5 van toepassing nie.

vii)Nederlandse teks numering – Vir Afrikaans of Engels, asook die meeste van die ander tale moet dié veld nie gemerk word nie. Dit sal die volgorde waarin die bedrag in woorde op kwitansies (Joernale (Skep Kwitansies in Ontvangstejoernale) en Oopitem koppel - Ontvang betaling) gedruk en vertoon moet word.

d)Spoed - Moet nie joernale bereken nie – Die totale van die joernale sal deurgaans bereken word. Indien u hierdie opsie merk, kan dit die prosessering van joernale bespoedig.

e)Spesiale opstellings -

i)Vertoon kalender – By verstek, is hierdie opsie nie gemerk nie. Indien u hierdie veld merk, sal die kalender outomaties vertoon word wanneer u die Stel Boeke weer oopmaak.

ii)Geen waarskuwing ongeposteerd - Nie op TurboCASH5 van toepassing nie.

iii)Kontraverw. as rekeningverw. - Kontraverwysing as rekeningverwysing. By verstek, is hierdie opsie nie gemerk nie. Dit 'n globale opstelling wat slegs op joernale van toepassing is.

iv)Streng BTW op rekening - By verstek, is hierdie opsie nie gemerk nie. Dit 'n globale opstelling wat slegs op joernale van toepassing is.

v)Projekte - By verstek, is hierdie opsie nie gemerk nie. Indien dié opsie gekies is, sal dit die Projekte in die strook van die Aksie-duimgids aktiveer.

vi)Verstek bankrekonsiliasie metode -  By verstek, is hierdie opsie gemerk. Die banktransaksies word fisies in die betalings- en ontvangstejoernale van 'n spesifieke bankrekening vanaf brondokumente en / of bankstate ingesleutel.

Die Bankinvoer inprop-program  is 'n kommersiële produk. U kan dan die transaksies vanaf u bankstate invoer en die toewysings outomatiseer.

vii)Logvlak – “Af” is die verstek stelling. U kan dit tot 7 stel. Dit sal op die logverslag (Opstel → Toegangsbeheer) aandui wanneer gebruikers aan- of afteken het.

viii)Algemene grootboekverskille – U kan 'n grootboek rekening (Aksie → Rekeninge) skep en op die veld die grootboek rekening kies. Indien daar enige afrondings verskille is, sal dié verskille teen dié reke

ix)Logvlak – “Af” is die verstek stelling. U kan dit tot 7 stel. Dit sal op die logverslag (Opstel → Toegangsbeheer) aandui wanneer gebruikers aan- of afteken het.

3.Kliek op die Goed knoppie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework