Stoor as

Parent Previous Next

U kan 'n identiese kopie van 'n geselekteerde Stel Boeke skep. U kan 'n Stel Boeke wat in TurboCASH oopgemaak is as 'n kopie op enige plek op u stelsel stoor.

Om 'n kopie van 'n Stel Boeke te stoor:

1.Op die Begin-duimgids, kies Stoor as (Ctrl + S).

2.Die verstek omslag (vouer / gids), waarin TurboCASH geïnstalleer is, sal vertoon word.

Indien u dié Stel Boeke in 'n ander omslag (vouer / gids) of op 'n ander plek op u stelsel wil stoor, kan u op die ikoon aan die regterkant van die Gids veld kliek. U kan dan die plek op u stelsel kies waarin u dié Stel Boeke wil stoor.

3.Sleutel 'n naam vir die Stel Boeke in.

4.Kliek Stoor. 'n Inligtings-boodskap "Stel Boeke is gekopieer!" sal vertoon word.

5.Kliek op die Goed knoppie.

6.Die oorspronklike Stel Boeke waarvan u 'n kopie gestoor het, sal outomaties oop gemaak word.

Om die gestoorde Stel Boeke oop te maak, gaan na die Aksie-duimgids en kies Maak oop. Kies die gestoorde Stel Boeke.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites