Aksie-duimgids

Parent Previous Next

Die Aksie-duimgids groepeer die funksies en aksies soos volg:

Meesterlêers – Debiteur-, krediteur- en grootboekrekeninge, kontakte, voorraaditems, afsprake, take, ens.

Transaksies - Prosessering van verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies) asook aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings) en transaksies in joernale.

Periodieke prosessering – Bankrekonsiliasie, wederkerende transaksies en wederkerende fakture. Oopitem rekeninge se koppelings en ontvangste- asook betalingstransaksies kan ook geprosesseer word.

Soek – Soek spesifieke data en druk van transaksies en dokumente, ens.

Hulp – Inisieer die hulplêer, skakels na webtuistes (forum, foutrapportering, webwinkel), ondersteuning details, ens.

Die volgende sewentien (17) opsies is beskikbaar:

1.Dokumente – Soek, sorteer, filter, prosesseer, druk verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies) asook aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings).

2.Debiteure – Skep, redigeer, skrap en stel rekeninge vir debiteure (kliënte / klante) onaktief of aktief. U kan ook vir 'n geselekteerde debiteur (kliënt / klant) dokumente druk, transaksies ontleed, afsprake kontakte, ens., naslaan.

3.Krediteure – Skep, redigeer, skrap en stel rekeninge vir krediteure (verskaffers) onaktief of aktief. U kan ook vir 'n geselekteerde krediteur (verskaffer) dokumente druk, transaksies ontleed, afsprake kontakte, ens., naslaan.

4.Voorraaditems – U kan tot elf (11) tipes voorraaditems skep, redigeer, opstel, skrap en voorraaditems onaktief of aktief stel.

5.Joernale – Prosesseer transaksies in joernale. U kan ook verslae vir geposteerde joernale druk.

6.Rekonsiliasie – Rekonsilieer transaksies in betalings en ontvangste joernale met bankrekeninge met bankstate.

7.Oopitem koppel – Prosesseer, redigeer, skrap koppelings vir grootboekrekeninge, debiteur- en of krediteurrekeninge wat as oopitem rekeninge gestel is. U kan ook die betalingsdatums aanpas en / of transaksies (kwitansies / betalingsadviese) prosesseer.

8.Kontakte – Soek, skep, redigeer, skrap kontakpersone.

9.Kalender – Die kalender (beplanner) kan gebruik word om algemene afsprake, afsprake vir debiteure (tot 6 kategorieë) en afsprake vir krediteure te skeduleer, by te voeg, te redigeer, of te skrap. Wederkerende fakture en die opsie om kwotasies / fakture te genereer vir afsprake, kan ook deur middel van die kalender gedoen word. Verder kan u ook kontakte en take skep, redigeer of skrap.

10.Rekeninge – Skep, redigeer of skrap grootboekrekeninge (inkomste / uitgawe, bank en BTW-rekeninge). Begroting syfers kan ook vir rekeninge ingesleutel en / of geredigeer word.  

11.Opdateer grootboek - Opdateer (posteer) verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies) asook aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings) en transaksies in joernale na die grootboek.

12.Hulp – Die volgende agt (8) opsies is beskikbaar:

a)Hulp – Inisieer die TurboCASH5 Hulp-lêer.  

b)Oor TurboCASH – Vertoon die weergawe en datum van TurboCASH5 asook asook die weergawe van u bedryfstelsel.

c)Programondersteuning – Vertoon die kontakbesonderhede vir ondersteuning met die TurboCASH program.

d)Wys welkom - By verstek, sal die “Welkom by TurboCASH” skerm outomaties die TurboCASH webtuiste vertoon.

e)Aanlyn registrasie - Registreer TurboCASH.

f)Forum – Besoek gerus ons Forum. U kan moontlik oplossings vir u vrae vind en enige vrae wat u mag het in die forum plaas.

g)Webshop – Besoek gerus ons webwinkel om die projek te ondersteun.

h)Foutrapportering – Sien, soek en filter vir foute, vordering, ens., op ons “bug-tracking” stelsel by Sourceforge. U kan gerus enige foute, versoeke, ens. hier plaas.

13.Redigeer – Die volgende drie (3) opsies is beskikbaar:

a)Wederkerende transaksies – Prosesseer of redigeer wederkerende transaksies  in joernale.

b)Wederkerende fakture – Prosesseer fakture wat van 'n herhalende aard is.

c)Skrap – Skrap verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies) asook aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings).

14.Invoer – Die volgende ses (6) opsies is beskikbaar:

a)Voorraad aansuiwering – Inisieer die “voorraaditem” skerm as 'n aparte skerm.

b)Bevestig – Bevestig en omskep kwotasies na fakture en bestellings na aankoopdokumente.

c)Uitstaande bestellings – Skep, redigeer en skrap uitstaande bestellings vir voorraaditems.

d)Verkoopsdokumente – Prosesseer en redigeer fakture, kredietnotas en kwotasies.

e)Aankoopdokumente – Prosesseer en redigeer aankope, verskafferretoere en bestellings.

f)PVV-fakture – Toegang tot die standaard punt-van-verkope sessie waarin punt-van-verkope fakture geprosesseer kan word.

15.Soek – inisieer die Ondersoeker  om vir spesifieke data (byvoorbeeld, rekeninge, dokumente, transaksies, ens.) in 'n Stel Boeke te soek, filter. U kan ook sekere transaksies en dokumente druk.  

16.Projekte - By verstek, is dié opsie nie geaktiveer nie.

17.Workflow (Werkvloei) – Dit is 'n kommersiële inpropprogram.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator