Kanselleer geposteerde dokumente

Parent Previous Next

Dit sal die transaksies in dokumente kanselleer en die transaksies van dokumente as ongeposteer stel.

Kanselleer geposteerde dokumente – Alle transaksies wat in 'n geselekteerde verkoopsdokumente (d.i. fakture en kredietnotas) of aankoopdokumente (d.i. aankope en verskafferretoere)  (Aksie → Dokumente) na die grootboek geposteer is, sal gekanselleer word. Dit sal alle geposteerde transaksies weer as 'n ongeposteerde dokument beskikbaar stel en alle totale opdateer.

U kan dan die ongeposteerde dokument redigeer indien nodig, en dit weer na die grootboek opdateer (posteer).  

Indien u die ongeposteerde dokument nie na die grootboek opdateer (posteer) nie, kan u die dokument in die Redigeer → Skrap → Dokument (Aksie-duimgids) skrap.

Rugsteun u Stel Boeke voordat u Dokumente kanselleer.

Hierdie opsie behoort slegs gebruik te word om kritieke foute reg te stel.

Indien u foutiewelik Fakture geprosesseer het, behoort u Kredietnotas te gebruik om die Fakture te kanselleer of gedeeltes van die Faktuur reg te stel.

Indien u foutiewelik Aankope geprosesseer het, behoort u Verskafferretoere te gebruik om die Aankope te kanselleer of gedeeltes van die Aankope reg te stel.

Om 'n geposteerde dokument te kanselleer:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Nutsitems → Globale prosesse → Kanselleer geposteerde joernale / dokumente.

2.Kliek op die Dokumente-duimgids.

3.Kies die geposteerde dokument op die lys.  

Indien u meer as een geposteerde dokument wil kanselleer, kan u op die Kies van gedelimiteerde lys knoppie kliek.

Byvoorbeeld, indien u, Fakture FA000012 en FA000014 sowel as Kredietnota KN000002 gelyktydig wil kanselleer, kan u elk van die dokumentnommers geskei deur 'n komma (sonder spasies) insleutel (byvoorbeeld FA000012,FA000014,KN000002).

Besigtig die besonderhede van die dokument(e) om absoluut seker te maak dat dit die korrekte dokument(e) is, wat u wil kanselleer.

Dubbel-kliek op 'n geselekteerde dokument.

Op die Detail-duimgids, sal die transaksies gelys word soos in die volgende voorbeeld:

U kan op die Druk knoppie kliek om die geposteerde joernaal verslag vir die transaksies te druk.

4.Kliek op die Kanselleer geposteerde dokument knoppie. 'n Bevestigings-boodskap "Dit sal u data radikaal verander! Ons beveel aan dat u nou kanselleer en eers 'n rugsteun skep! Wil u voortgaan?" sal vertoon word.  

5.Indien u absoluut seker is, kliek Ja.

Indien u nie reeds u Stel Boeke gerugsteun het nie, word dit sterk aanbeveel dat u Nee kliek en eers u Stel Boeke rugsteun.

Sodra die proses afgehandel is, sal die dokumente van die lys op die Kanselleer geposteerde dokumente skerm verwyder word.  

6.U kan nou die dokumente redigeer of skrap.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad