BTW-lys – Krediteure met BTW-id (Reports menu)

Parent Previous Next

Dié verslag sal die totale (eksklusiewe BTW-, BTW-bedrae en inklusiewe BTW bedrae) vir die aankoopdokumente minus verskafferretoere vir krediteure (verskaffers) se rekeninge in geselekteerde periodes of datum(s) opsom. Dit sal ook die onderneming se registrasienommer sowel as die BTW-registrasienommers vir elk van die krediteure (verskaffers) se rekeninge ingesleutel is, vertoon.

Joernaal transaksies is nie by die verslag ingesluit nie.

Om ‘n BTW-lys – Krediteure met BTW-id verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies BTW. Die “BTW-lys – Debiteure met BTW-id” is die verstek verslag.

2.Die “BTW-lys – Krediteure met BTW-id” is die verstek verslag

3.Kies die volgende opsies:

a)Datum - Kies “Per Periode”. Vir die doeleindes van dié illustrasie, kies “2 Maande” en “2018/03/01 / 2018/04/30”.  

Vir die doeleindes van dié illustrasie, word veronderstel, dat die BTW-registrasie sertifikaat aandui dat BTW opgawes en betalings elke tweede maand betaal moet word.

b)Volgorde – Die Krediteure is die verstek opsie waarin die rekeninge gelys word. U kan ook kies om die verslag volgens die  krediteur (verskaffer) se naam (beskrywing), BTW-registrasienr. of die Registrasienommer van sy onderneming lys.  

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die “BTW-lys – Krediteure met BTW-id” verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer