Aankoopontleding - Aankope en Verskafferretoere per periode (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende vyf (5) verslae is beskikbaar om u aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) volgens verslaggroepe te druk, te analiseer en te ontleed:

1.Aankoopdokumente per periode - Krediteurgroep 1 - Druk die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) volgens krediteurgroep 1 waaraan die krediteure (verskaffers) gekoppel is.

2.Aankoopdokumente per periode - Krediteurgroep 2 - Druk die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) volgens krediteurgroep 2 waaraan die krediteure (verskaffers) gekoppel is.

3.Aankoopdokumente per periode - Dokumentgroep 1 - Druk die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) volgens dokumentgoep 1 waaraan die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) gekoppel is.    

4.Aankoopdokumente per periode - Dokumentgroep 2 - Druk die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) volgens dokumentgoep 2 waaraan die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) gekoppel is.  

5.Aankoopdokumente per periode - Verkoopspersoon - Druk die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) volgens die verkoopspersoon wat die aankoopdokumente (aankope en verskafferretoere) geprosesseer het.  

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde aankope en verskafferretoere in. Ongeposteerde aankope en verskafferretoere is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om aankope en verskafferretoere per verslaggroep te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankoopontleding → Aankope en Verskafferretoere per periode.

2.Die "Aankoopdokumente per periode - Krediteurgroep 1" is die verstek verslag. U kan enige van die ander vier (4) verslaggroepe kies (d.i. "Krediteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2" of "Verkoopspersoon").

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Krediteurkode" of "Beskrywing".

c)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Aankoopdokumente per periode - Krediteurgroep 1" verslag, is soos volg:

Bladsy 1 - (Eerste verslaggroep)

Elke verslaggroep sal op 'n nuwe bladsy gedruk word.

Bladsy 2 - (Tweede verslaggroep)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator