Begroting vs werklike verslag

Parent Previous Next

Druk vergelykende verslae vir die begroting

U kan die Begroting vs werklike verslag in die Grootboekontleder asook 'n Begroting vs werklike (3 Periodes) verslag druk om die begroting met werklike totale te vergelyk om te bepaal of u teikens behaal is en of u te min of te veel spandeer het en of of u te min inkomste gegenereer het, ens.

Begroting vs werklike verslag

Dié verslag sal die volgende vertoon:

1.Proefbalans – Die werklike totale in die proefbalans – totale van geposteerde transaksies in joernale, verkoopsdokumente (d.i. fakture, punt van verkope fakture en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. aankope en verskafferretoere).

2.Begroting – Alle begrotingsyfers wat in die Aksie → Rekeninge op die Begroting-duimgids ingesleutel en of geredigeer is.

3.Verskil – Die verskil in bedrag van die werklike proefbalans totale en die begrotingsyfers.

4.Persentasie – Die verskil as 'n persentasie uitgedruk.

Om 'n begroting vs werklike verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Grootboekontleder 1 of Grootboekontleder 2.

2.Per Periode - Kies die periode “Jaar” (d.i. “2018/03/01” tot “2019/02/28”) om die begroting vir 'n spesifieke jaar, te vertoon.

Kies die periode (d.i. “Maand” 2018/03/01 tot 2018/03/31) om die begroting vir 'n spesifieke maand, d.i. “Maart 2018” te vertoon.

U kan ook kies om die begroting vir 2 maande, drie maande, 4 maande of 6 maande te lys.

3.Verslagtipe - Kies die “Begroting vs werklike” verslagtipe.

4.Ignoreer nulbalanse - Merk dié opsie om slegs die rekeninge waarvoor begrotings ingesleutel is, te lys.

5.Sluit openingsbalanse in - Laat blanko.

6.Slegs openingsbalanse in - Laat blanko.

7.Kliek Verslag. Dit sal die Begroting in die Grootboekontleder se skerm vertoon.

8.Kliek op die Uitvoer knoppie om 'n lys van die werklike transaksietotale en die begroting te na 'n “Export.txt” tekslêer uit te voer.  


Skep 'n Uitvoerlêer vir die Begroting vs werklike verslag

Indien u op die Druk knoppie kliek, sal , foutboodskap “Type conversion error 'Val':Expression TrpExpression46” vertoon word indien u die “Begroting vs werklike” en “Huidige jaar vs vorige jaar” verslae gedruk word. Die foutboodskap word slegs vertoon indien transaksies in joernale en dokumente na die grootboek geposteer (opgedateer) is.

Indien u op die Uitvoer knoppie kliek, sal 'n “Export.txt” lêer outomaties geskep word wat u in die “Stoor as” (“Save as”) skerm vertoon. U kan dan vir die lêer 'n naam insleutel en enige plek in 'n vourt op u stelsel stoor.

Indien u stelsel se verstek toepassings (“App”) gekonfigureer is om ontledingstate (“spreadsheets”) (soos byvoorbeeld, Excel, OpenOfficeCalc, ens., outomaties oopgemaak word.  

In hierdie voorbeeld, is “Notepad”, die verstek toepassing (“default app”) vir “Comma Separated Value (*.csv)” lêers.

Druk die Uitgevoerde Begroting vs werklike verslag

Om die Uitgevoerde Begroting vs werklike verslag in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”) oop te maak en te druk:

1.Vind die gestoorde tekslêer, byvoorbeeld, “Export.txt”, of soos in die geval, “Export-BegrotingvsWerklik op u stelsel en regs-kliek.

2.Kies “Open with...” en selekteer die ontledingstaat (“spreadsheet”) toepassing (“App”).

3.Die gestoorde tekslêer, byvoorbeeld, “Export.txt”, of soos in die geval, “Export-BegrotingvsWerklik sal in die geselekteerde ontledingstaat (“spreadsheet”) toepassing (“App”), byvoorbeeld “OpenOfficeCalc” oopgemaak word.

4.Op die “Text Import – [BegrotingvsWerklik.txt]” skerm, kies die “Tab” opsie in die “Separated by” gedeelte van dié skerm.

5.Kliek op die OK knoppie. Die verslag, behoort soos volg, te vertoon:


U mag moontliksekere velde formateer. In die geval, is die bedrae selle na regs (Align Right) geformatteer.

6.Stel die druk reeks (“Print range”) en druk die verslag.


'n Voorbeeld van die Begroting vs werklike verslag, wat vanuit 'n ontledingstaat (“spreadsheet”), gedruk is, is soos volg:

Indien u enige van die begrotingsyfers wil wysig, gaan na die Aksie-duimgids en kies Rekeninge. Kies dan die betrokke rekening en wysig die begrotingsyfers.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease