Skep BTW-Kodes

Parent Previous Next

U Stel Boeke in TurboCASH moet gekonfigureer wees om die verskillende BTW-koerse te hanteer.

By verstek, word alle “Aktiewe” BTW-kodes, in die BTW-opsoek lyste wat in die BTW-kolomme van joernale en dokumente gelys.  

Die BTW-koers van 14% is op belasbare transaksies tot en met 31 Maart 2018 van toepassing.

Die BTW-koers van 15% is op belasbare transaksie vanaf 1 April 2018 van toepassing.


Om nuwe BTW-kodes (BTW-rekeninge) teen 15% te skep

1.Op die Aksie-duimgids, kies Rekeninge.

2.Kies die “G860000” BTW - Kontrolerekening – 15%” en kliek op die Byvoeg:Rekening ikoon (of kies die Byvoeg opsie op die konteks-kieslys). Die nuwe grootboekrekening word as “G860 000 – Rekening naam” op die lys van rekeninge vertoon.

3.Kies die volgende opsies en sleutel die naam van die rekening in:        

a)Rekeningtipe - Kies “BTW”.

b)Rekeningnr. -  Die hoofrekening se nommer, “860” is onaktief. Die “Subrekening” veld sal “000” vertoon. Sleutel “010” in.  

c)Beskrywing - Verander “Rekening naam” met “Uitset BTW - 15%”.

d)Rekeninggroep 1 - Kies “Bedryfslaste”.

e)Rekeninggroep 2 - Kies “Bedryfslaste2”.

f)Tipe - “Balansstaat” behoort vertoon te wees.

g)Sub-rekeninge - Hierdie opsie kan nie gekies word nie. Die Uitset BTW -15% is 'n sub-rekening van die BTW-Kontrolerekening -15% hoofrekening.

h)Status -“Aktief” (verstek) behoort vertoon te wees.

i)Openitem rekening - “Nee” (verstek) behoort vertoon te wees.

j)Koppel BTW - “Leeg” (verstek) behoort vertoon te wees.

4.Kliek op die BTW-duimgids.

a)Persentasie - Sleutel “15” in.

b)Gebruik koppel BTW – Moet nie hierdie opsie kies nie.

c)Vertoon BTW in dokumente – Laat hierdie opsie op “Alles”.

5.Kliek Stoor.  

6.Skep BTW-kodes teen 15% vir alle ander BTW-kodes, soortgelyk aan die 14% BTW-kodes, insluitende die Nul-koers BTW-kode.  

'n Voorbeeld van die BTW-rekeninge – 14%, sowel as die BTW-rekeninge teen 15% wat in die “Tabel van rekeninge” in hierdie handleiding gebruik word, is soos volg:

Die Grootboek   ikoon sal na die BTW ikoon verander.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator