Skep 'n BTW-kontrole en BTW-Betalings rekening

Parent Previous Next

Hierdie opsie is slegs nodig om 'n nuwe struktuur vir die BTW-rekeninge en BTW-kodes teen 15% te skep om die belasbare transaksies teen 15% wat vanaf 1 April 2018 te akkommodeer.

Skep 'n nuwe BTW – Kontrolerekening vir 15% as Algemene grootboek rekeningtipe  

Die BTW – Kontrolerekening – 15% is 'n hoofrekening (Grootboek rekeningtipe) waaronder die BTW-Betalings – 15% as 'n sub-rekening geskep moet word. Elk van die 15% BTW-rekeninge (BTW-kodes), vir Uitset BTW sowel as Inset-BTW asook Nulkoers BTW moet as sub-rekeninge in die struktuur gevoeg word.

Alle belasbare BTW-transaksies vanaf 1 April 2018 van toepassing is, moet teen hierdie BTW-kodes toegewys word.  

Om 'n nuwe BTW – Kontrolerekening vir 15% as Algemene grootboek rekeningtipe te skep:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Rekeninge.

2.Kies die ”VERSLAGGROEP OORSPRONG” en kliek die Byvoeg:Rekening ikoon (of kies die Byvoeg opsie op die konteks-kieslys). Die nuwe grootboekrekening word as “G000 000 – Rekening naam” op die lys van rekeninge vertoon.

3.Kies die volgende opsies en sleutel die naam van die rekening in:        

a)Rekeningtipe - Kies “Grootboek”.

b)Rekeningnr. -  Sleutel “860” in the hoofrekening veld in. Die “Subrekening” veld sal “000” vertoon en is onaktief.  

c)Beskrywing - Verander “Rekening naam” met “BTW-Kontrolerekening - 15%”.

d)Rekeninggroep 1 - Kies “Bedryfslaste”.

e)Rekeninggroep 2 - Kies “Bedryfslaste2”.

f)Tipe - “Balansstaat” behoort vertoon te wees.

g)Sub-rekeninge - Kies hierdie opsie. Dit is die BTW-hoofrekening - 15% waaronder die BTW-Betalings, sowel as die Uitset BTW – 15% en Inset BTW- 15% kodes geskep moet word.

h)Status -“Aktief” (verstek) behoort vertoon te wees.

i)Openitem rekening - “Nee” (verstek) behoort vertoon te wees.

j)Koppel BTW - “Leeg” (verstek) behoort vertoon te wees.

4.Kliek Stoor. Sodra dié “BTW – Kontrolerekening – 15%” gestoor is sal dit outomaties na die 14% BTW-rekeninge gelys word.

Skep 'n nuwe BTW-Betalingsrekening - 15% as a Grootboek Sub-rekening

Die BTW – Betalings – 15% is 'n Grootboek rekeningtipe waarteen die betalings aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SARS”) teboek gestel word. Alle betalings aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SARS”) vir transaksies waarop die 15% BTW-koers vanaf 1 April 2018, moet teen hierdie rekening toegewys word.  

Alle betalings aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SARS”) vir transaksies waarop die 14% BTW-koers voor of op 31 Maart 2018 van toepassing is, moet teen hierdie rekening toegewys word.  

Om 'n nuwe BTW – Betalingsrekening vir 15% as Algemene grootboek rekeningtipe sub-rekening te skep:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Rekeninge.

2.Kies die “G860000” BTW - Kontrolerekening – 15%” en kliek op die Byvoeg:Rekening ikoon (of kies die Byvoeg opsie op die konteks-kieslys). Die nuwe grootboekrekening word as “G860 000 – Rekening naam” op die lys van rekeninge vertoon.

3.Kies die volgende opsies en sleutel die naam van die rekening in:        

a)Rekeningtipe - Kies “Grootboek”.

b)Rekeningnr. -  Die hoofrekening se nommer, “860” is onaktief. Die “Subrekening” veld sal “000” vertoon. Sleutel “100” in.  

c)Beskrywing - Verander “Rekening naam” met “BTW-Betalings - 15%”.

d)Rekeninggroep 1 - Kies “Bedryfslaste”.

e)Rekeninggroep 2 - Kies “Bedryfslaste2”.

f)Tipe - “Balansstaat” behoort vertoon te wees.

g)Sub-rekeninge - Hierdie opsie kan nie gekies word nie. Die BTW-Betalings -15% is 'n sub-rekening van die BTW-Kontrolerekening -15% hoofrekening.

h)Status -“Aktief” (verstek) behoort vertoon te wees.

i)Openitem rekening - “Nee” (verstek) behoort vertoon te wees.

j)Koppel BTW - “Leeg” (verstek) behoort vertoon te wees.

4.Kliek Stoor.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents