Grootboek - Begroting (Verslae- kieslys)

Parent Previous Next

U kan dié verslag gebruik om die begroting vs die werklike totale (transaksies wat in joernale en dokumente geposteer is) vir enige periode of datum(s) teenoor mekaar te vergelyk.

Om 'n begroting vs werklike (3 periodes) verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Grootboek → Begroting.

Kostesentrums – Kostesentrum 1 en / of Kostesentrum 2 kan slegs gekies word, indien dit (Opstel → Groepe) geskep is.

2.Kies die volgende opsies:

a)Per Periode 1 - Kies die periode “Maand” (d.i. “2018/03/01” tot “2018/03/31”) om die begroting vir 'n spesifieke maand, te vertoon.

Kies die periode (d.i. “Jaar” 2018/03/01 tot 2019/02/28) om die begroting vir 'n spesifieke jaar te vertoon.

U kan ook kies om die begroting vir 2 maande, drie maande, 4 maande, 6 maande of of jaar te lys.

b)Per Periode 2 - Kies die periode “Maand” (d.i. “2018/04/01” tot “2018/04/30”) om die begroting vir 'n spesifieke maand, te vertoon.

c)Per Periode 3 - Kies die periode “Maand” (d.i. “2018/05/01” tot “2018/05/31”) om die begroting vir 'n spesifieke maand, te vertoon.

d)Sluit nulbalanse in - Indien hierdie opsie gemerk is, sal alle rekeninge insluitende die rekeninge waarvoor daar geen begroting ingesleutel is nie en /of waarteen daar geen transaksies en dokumente geposteer is nie, vertoon word.

Indien u nie hierdie veld kies (merk) nie, sal slegs dié rekeninge waarvoor daar begroting ingesleutel is en /of waarteen daar transaksies en dokumente geposteer is, vertoon word.

e)Balanse – Indien dié veld gekies (gemerk) is sal slegs die totale van die rekeninggroepe (d.i. Inkomste en Uitgawes, ens.) vertoon word. Indien u nie hierdie veld kies (merk) nie, sal die balanse vir elke individuele rekening vertoon word.

3.Kliek Goed.

Dié verslag met die (“Balanse” veld wat nie gemerk is nie) behoort soos volg te vertoon:

Die besonderhede van dié verslag, is soos volg:

1.Opskrif seksie - Verslagnaam en periodes soos wat by dié verslag ingesluit is. (Die keuses op die verslag-parameters skerm).

2.Inkomste -  'n Lys van al die inkomsterekeninge waarvoor daar transaksies na die grootboek opgedateer (geposteer) is, en / of begrotingsyfers ingesleutel is. Indien die "Sluit nulbalanse in" opsie gekies was sal dit alle rekeninge lys.  In dien die "Balanse" opsie gekies was, sal slegs die Totaal - *Inkomste vertoon word.

3.Uitgawes - 'n Lys van al die uitgawe rekeninge waarvoor daar transaksies na die grootboek opgedateer (geposteer) is, en / of begrotingsyfers ingesleutel is. Indien die "Sluit nulbalanse in" opsie gekies was sal dit alle rekeninge lys.  In dien die "Balanse" opsie gekies was, sal slegs die Totaal - *Uitgawes vertoon word.

4.Totale -

a)Netto Wins / Netto Verlies: Werklik - Dit is die totaal van die geposteerde transaksies in joernale en dokumente teen uitgawerekeninge minus die totaal van die geposteerde transaksies in joernale en dokumente teen inkomsterekeninge. 'n Negatiewe syfer dui 'n Netto Wins aan terwyl 'n positiewe syfer 'n Netto Verlies vir die geselekteerde periodes (datums) aandui.  

b)Netto Wins / Netto Verlies: Begroting - Dit is die totale van die Uitgawerekeninge minus die totale van die Inkomsterekeninge soos wat in die Aksie → Rekeninge ingesleutel is. 'n Negatiewe syfer dui 'n Netto Wins aan terwyl 'n positiewe syfer 'n Netto Verlies vir die geselekteerde periodes (datums) aandui.  

c)Netto Wins / Netto Verlies: Werklik - Begroting - Dit is die totaal van die Netto Wins / Netto Verlies: Werklik minus die  Netto Wins / Netto Verlies: Begroting se totale. 'n Negatiewe syfer wys dat totale van die transaksies in geposteerde joernale en dokumente in meer as (oorspandeer) die begroting vir die geselekteerde periodes (datums).  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad