Installeer TurboCASH5 - Enkelgebruiker

Parent Previous Next

Die TurboCASH5 installasie proses behoort slegs 'n paar minute te duur. Gedurende dié proses moet u 'n paar opsies kies.

Die TurboCASH5 Installasie-proses bied u die volgende komponente om te kies :

Een van die volgende komponente behoort gekies te word:

1."Install Firebird http://www.firebirdsql.org Verpligtend vir eerste installasie van TurboCASH5":

a)"Install Firebird Database Server (Needed to run TurboCASH5 local 1 user only)"; / of;

b)"Install Firebird Database Server (Needed to run TurboCASH5 on a server or client) - (Optional)".

Hierdie dokumentasie omskryf slegs om 'n  standaard installasie te doen om TurboCASH5 op een (1) rekenaar vir een (1) gebruiker op te stel.

Multi-gebruiker - Sien TurboCASH5 as a multi-user product vir verdere inligting vir Multi-gebruiker installasie.

Multi-gebruiker is beperk in dié weergawe van TurboCASH! U moet 'n multi-gebruiker lisensie koop om die multi-gebruiker funksionaliteit te aktiveer.

2."Install FlameRobin SQL Browser Type (Database Admin Software) http://www.flamerobin.org (Optional)".

"FlameRobin” program word gebruik om data te bekyk, te kontroleer en te redigeer. Die installasie van “FlameRobin” is opsioneel en is nie nodig om TurboCASH5 te bedryf nie. Dit word aanbeveel dat “FlameRobin” slegs deur gevorderde gebruikers gebruik behoort te word.  


Om TurboCASH5 as 'n enkel-gebruiker te installeer:

1.Nadat die TurboCASH5 installasie lêer afgelaai is, kies dié lêer en open dit. Die “Kies taal en land” skerm  word vertoon:

2.Kies Afrikaans en kliek Aanvaar. Die "Welkom by die TurboCASH5 Installasie assistent" skerm sal vertoon word:

3.Kliek Volgende. Die "Lisensieooreenkoms" skerm sal vertoon word.

4.Lees asseblief die lisensie ooreenkoms aandagtig deur. U kan die rol-balk afwaarts trek of die pyltjie sleutels op u sleutelbord gebruik om die lisensie te vertoon. KiesEk aanvaar die ooreenkoms”.

Indien u nie met die terme en voorwaardes van die lisensie ooreenkoms akkoord gaan nie, kanselleer die installasie proses.

5. Kliek Volgende. Die "Kies bestemming ligging" skerm sal vertoon word:

By verstek, sal TurboCASH5 in die TCASH5 gids (byvoorbeeld, “C : / TCASH5”) installeer.

U kan op die Rondblaai... knoppie kliek om 'n ander omslag (vouer / gids te kies om TurboCASH te installeer.

MOET NIE TurboCASH in PROGRAM ("Program Files, Program Files (x86) or Program Data") omslae (vouers of gidse) installeer nie.

By verstek, sal TurboCASH5 in die TCASH5 gids (byvoorbeeld, “C : / TCASH5”) installeer.

Indien u TurboCASH in 'n ander gids op u stelsel wil installeer, moet asseblief nie TurboCASH in enige van die Program- of Programlêers gidse installeer nie.

Dit kan dalk probleme veroorsaak om TurcoCASH te inisieer, TurboCASH mag dalk nie optimaal funksioneer nie, konneksie probleme met Firebird en of FlameRobin, ens. mag dalk ondervind word.  

Die Program omslae (vouers / gidse) is beskermde omslae (vouers / gidse) vir die Windows bedryfstelsel.

5.Kliek Volgende. Die "Kies komponente" skerm sal vertoon word:

6.'n Lys van die komponente word vertoon. Kies die komponente om te installeer. Die komponente is soos volg:

a)"Install Firebird Database Server (Needed to run TurboCASH5 local 1 user only)" - Verpligtend vir eerste installasies van TurboCASH5.

Kies dié opsie om TurboCASH5 vir 'n enkel gebruiker op een rekenaar te installeer.

b)"Install Firebird Database Server (Needed to run TurboCASH5 on a server or client)".

Moet nie dié opsie kies om TurboCASH5 vir 'n enkel gebruiker op een rekenaar te installeer nie.

Multi-gebruiker - Sien TurboCASH5 as a multi-user product vir verdere inligting vir Multi-gebruiker installasie.

c)"Install FlameRobin SQL Browser Type - (optional)" - Dit sal die “FlameRobin Database Admin software” installeer om die TurboCASH5 databasisse (Stelle Boeke) te bestuur.

Moet nie hierdie opsie kies nie.

"FlameRobin” program word gebruik om data te bekyk, te kontroleer en te redigeer. Die installasie van “FlameRobin” is opsioneel en is nie nodig om TurboCASH5 te bedryf nie. Dit word aanbeveel dat “FlameRobin” slegs deur gevorderde gebruikers gebruik behoort te word.  

7.Kliek Voldende. Die "Kies Start Menu Gids" skerm word vertoon:

8.Die versteknaam vir die "Start Menu Gids" is TurboCASH5.

U kan dit met u eie beskrywing oortik of 'n bestaande omslag kies, indien nodig.  Dit sal 'n item op die  Start → Programs kieslys skep om TurboCASH5, Uninstall TurboCASH5 op Windows™ stelsel te groepeer.

MOET NIE TurboCASH in PROGRAM ("Program Files, Program Files (x86)" of "Program Data") omslae (vouers of gidse) kies nie.

9.Kliek Volgende. Die "Kies Bykomende take"  skerm word vertoon:

10.Geen opsies is by verstek gekies nie. U kan die volgende opsies kies:

a)"Create desktop icon" - Dit sal 'n werkskerm ikoon ("Desktop icon") op u werkskerm skep waarop u kan kliek om TurboCASH5 te inisieer.

b)"Create Quick Launch icon" - .Dit sal die TurboCASH5-ikoon op die Begin-kieslys skep waarop u kan kliek om TurboCASH5 te inisieer.

Indien u nie enige van dié opsies gekies het nie, sal die “Uninstall TurboCASH5” kieslys item nie in die Begin → Programme → TurboCASH5 gelys word nie.

Indien u TurboCASH5 wil verwyder (de-installeer), moet u die “Uninstall.exe” in die TCASH5 omslag in u lêerblaaier (“Windows Verkenner”) inisieer. U kan die Deinstalleer 'n program in die “Add / Remove Programs” in Windows XP (of  Programme  in die Beheerpaneel van Windows Vista of Windows 7) kies.

11.Kliek Volgende. Die "Gereed om te installeer" skerm word vertoon:

12.Kontroleer die volgende opsies wat geïnstalleer gaan word:

a)Bestemming ligging

b)Installasie tipe

c)Geselekteerde komponente

d)Begin-kieslys (“Start Menu” gids)

e)Bykomende take

Dit is u laaste kans om die opsies wat geïnstalleer gaan word, te wysig. Indien u enige opsies wil wysig, kliek op Terug.

13.Kliek op Installeer. Die TurboCASH5 installasie-proses sal begin.

"Overwrite" Oorskryf bevestigings-boodskap:

'n Bevestigings-boodskap sal gedurende die installasie-proses vertoon word, indien u TurboCASH oor 'n bestaande TurboCASH installasie installeer. Dit sal u die geleentheid bied om te kies om nie 'n bestaande Stel Boeke  met die nuwe installasie te vervang nie.  

 

14.Sodra die TurboCASH5 installasie-proses afgehandel is, sal die “Voltooi die TurboCASH5 Installasie assistent” skerm vertoon word:

Die volgende komponente wat nie in die "Kies komponente" gekies is nie, sal nie op hierdie skerm vertoon word nie:

Install Firebird

Install FlameRobin SQL Browser Type

Indien u dit later wil installeer is die Firebird.exe en die flamerobin.exe by u installasie omslag (vouer / gids) ingesluit.

Indien u nie dié “Launch TurboCASH5“ opsie gekies het nie, kan u TurboCASH5 van die volgende opsies inisieer: -

Werkskerm-ikoon.

Begin-kieslys (op die Windows™ Taakbalk).

Begin → Alle Programme →TurboCASH5 (TurboCASH5 omslag op die Windows™ Taakbalk).

15.Kliek Voltooi. Indien die “Launch TurboCASH5“ opsie gekies is, sal die TurboCASH5 program outomaties geïnisieer word..

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily