Fout - Stoor as - Stel Boeke bestaan reeds

Parent Previous Next

1.Indien u die Naam van 'n bestaande Stel Boeke ingesleutel het, sal in inligtings-boodskap "Dié Stel Boeke bestaan alreeds! Sleutel asseblief weer in." vertoon word.

2.Kliek op die Goed knoppie en sleutel 'n unieke naam vir die Stel Boeke in.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework