F9:Opmerkings en Opmerkings ("Remarks")

Parent Previous Next

Daar is twee opsies om addisionele inligting vir 'n item of items in te sleutel wanneer u dokumente skep of redigeer. Die opsies, is soos volg:

1.F9:Opmerkings - Sleutel addisionele inligting vir voorraaditems in. Elke opmerking kan tot 256 karakters bevat. Indien nodig kan u soveel opmerkings as wat u nodig ag insleutel.

2.Opmerkings ("Remarks") - Bykomend tot die F9:Opmerking opsie, kan u vir elke item ook enige ander gepaste addisionele inligting insleutel.


Om addisionele inligting vir 'n item of vir alle items F9:Opmerking in 'n dokument te plaas:

1.Kies die reël of ry, direk onder die item waarvoor u die opmerking wil insleutel.  

Indien daar ander items en of opmerkings onder die geselekteerde reël of ry wat u wil behou, word daar aanbeveel dat u 'n nuwe reël ot ry invoeg. Om dit te doen, druk die F12 of Ctrl + N sleutels.

Neem kennis; dat indien u daar reeds enige inligting in 'n geselekteerde reël of ry bestaan, kan die geselekteerde reël of ry se inligting verlore wees.

2.Kliek F9:Opmerking.  

3.Sleutel gepaste addisionele inligting vir die item in.

4.Kliek Goed. Die opmerking sal in die geselekteerde reël of ry geplaas word.  

U kan ook op die + (voor die itemkode) kliek,  om vir die item ander gepaste addisionele inligting insleutel. Dit is bykomend tot die F9:Opmerkings opsie.

Hierdie opmerking sal direk onder die item (voor die F9:Opmerking op dokumente druk.

Soek (Ondersoeker)

F9:Opmerkings - lewer soek resultate.

Opmerking "Remarks"  lewer geen soek resultate nie.

5.Druk die Enter sleutel om na die volgende reël of ry te gaan.

Alhoewel die volle F9:Opmerking nie op die skerm ten volle vertoon word nie, sal dit volledig op dokumente druk.

n Voorbeeld van die dokument waarop beide die opmerkings opsies gevoeg is, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease