F11:Kopieer

Parent Previous Next

Met die F11:Kopieer opsie kan u die items en / of opmerkings vanaf 'n ander bestaande dokument in die dokument wat u besig is om te skep of redigeer, kopieer.

Om items en / of opmerkings vanaf 'n ander dokument te kopieer:

1.Kliek F11:Kopieer. Die lys van beskikbare dokumente sal in die dokumentreëls seksie van die dokument vertoon word.

2.Kies die dokument waarvandaan u die transaksies en of opmerkings wil kopieer.  

By verstek, sal "Slegs dié rekening" opsie gemerk wees. Dit sal slegs die dokumente wat vir die debiteur of krediteur (waarvoor die dokument geskep of geredigeer word) geprosesseer was, lys.  

Die volgende filter en soek opsies is beskikbaar:

Dokumentnommer - Sleutel 'n geldige dokumentnommer in, en kliek op die Filter knoppie.

Slegs dié rekening - De-selekteer (verwyder die merk) en kliek op die Filter knoppie. Alle dokumente vir alle debiteur- of krediteurrekeninge sal gelys word.

Alle dokumente - Kies (merk)  en kliek op die Filter knoppie om alle verkoopsdokumente en aankoopdokumente te lys .

3.Kies 'n dokument op die lys.

4.Kliek Goed. Alle transaksies en of opmerkings, sal in die dokumentreëls gekopieer word.

5.U kan die dokument redigeer deur die hoeveelhede (aantal items te vermeerder, verminder, ens.)

'n Voorbeeld van die transaksies in die dokument wat gekies was om die transaksies en opmerkings te kopieer:

'n Voorbeeld van die transaksies in die dokument nadat die transaksies en Opmerkings gekopieer is:

Die opmerkings en reëls is nie in dieselfde volgorde nie. U kan die volgorde op of af te skuif deur die konteks-kieslys (regs-kliek) te gebruik:


Indien u serie nommers ("serial numbers") op u items gebruik; en dit in die F9:Opmerkings ingesleutel het, moet u die gekopieerde serie nommers ook aanpas deur die opmerkings te redigeer.

Opmerkings + vir 'n item

In die voorbeeld, is die addisionele opmerkings nie gekopieer nie:

Die addisionele Opmerkings + (wat nie wat met die F9:Opmerking opsie ingesleutel is nie) vir items sal nie gekopieer word nie. Indien u addisionele inligting ("Remarks") op die dokumente wil druk, moet u dit insleutel.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool