Konteks-kieslys - Stel Dokumentgroep 1/2

Parent Previous Next

Die Verslaggroepe vir u dokumente (d.i. Fakture, Kredietnotas, Kwotasies, Aankope, Verskafferretoere en Bestellings), kan verander word, ongeag of die dokumente reeds na die grootboek opgedateer (geposteer) is, aldan nie.

1.Stel verslaggroep1 - Alle dokumentgroepe wat u vir Dokumentgroep 1 geskep het, sal hier gelys word. Indien u dokumentgroep1 per abuis nie aan 'n dokument gekoppel het nie, kan u dit steeds doen deur die betrokke dokument(e) te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte dokumentgroep op die “Stel verslaggroep1” op die konteks-kieslys te kies. U kan dit vir geposteerde sowel as ongeposteerde dokumente wysig.

2.Stel verslaggroep2 - Alle dokumentgroepe wat u vir Dokumentgroep 2 geskep het, sal hier gelys word. Indien u dokumentgroep2 per abuis nie aan 'n dokument gekoppel het nie, kan u dit steeds doen deur die betrokke dokument(e) te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte dokumentgroep op die “Stel verslaggroep2” op die konteks-kieslys te kies. U kan dit vir geposteerde sowel as ongeposteerde dokumente wysig.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad