Konteks-kieslys - Verkoopspersoon

Parent Previous Next

Alle verkoopspersone wat u geskep het, sal hier gelys word. Indien u 'n verkoopspersoon per abuis nie aan 'n dokument gekoppel het nie, kan u dit steeds doen deur die betrokke dokument(e) te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte verkoopspersoon op die “Verkoopspersoon” op die konteks-kieslys te kies. U kan dit vir geposteerde sowel as ongeposteerde dokumente wysig.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator