Bevestig kwotasies en bestellings

Parent Previous Next

Kwotasie(s) en Bestellings kan ook op die Dokumentinvoer lys skerm (regs-kliek) konteks-kieslys - Dokumente → Bevestig kwotasies en bestellings opsie, bevestig word.

'n Kwotasie is die 'n brondokument wat geskep is, en die belofte om goedere / en of dienste teen 'n spesifieke hoeveelhede en sekere pryse binne 'n bepaalde periode aan 'n Debiteur (kliënt / klant) te verskaf.

Kwotasies sal geen transaksies prosesseer nie. Indien die Debiteur (kliënt / klant) die kwotasie aanvaar, kan die kwotasie bevestig word en na 'n faktuur omskep word. Wanneer die faktuur na die grootboek opgedateer word, sal dit die nodige transaksies skep.

Wanneer die debiteur (kliënt / klant) die kwotasie aanvaar, mag hy (sy) moontlik:

meer van 'n item wil hê -  U kan die hoeveelhede van 'n item wysig (byvoorbeeld, 1 item na 2 items).

ander items hê - U nog items kan byvoeg.

sekere items nie wil hê nie - U items kan skrap, ens.

U kan die kwotasie redigeer voordat u die kwotasie bevestig en na 'n faktuur omskep.

Indien die Kwotasie reeds na 'n Faktuur omskep is kan u die Faktuur redigeer.

Indien u nie die Kwotasie wat bevestig is en na 'n faktuur omskep is, geredigeer het nie; en die faktuur is reeds na die Grootboek opgedateer (geposteer) moet u 'n Kredietnota skep en prosesseer om die geposteerde Faktuur te kanselleer of gedeeltes reg te stel.  

Om 'n Kwotasie te bevestig en na 'n Faktuur te omskep:

1.Op die Aksie-duimgids, kies  Invoer → Bevestig (Shift + F3).

2.Kies Kwotasies (Dokumenttipe veld).  

By verstek, sal slegs die oop en onbevestigde kwotasies gelys word. Om die kwotasies wat reeds bevestig is, te lys kies (merk) die "Show posted" opsie.

3.Kies die kwotasie(s) en kliek op die Gesel. knoppie. Die geselekteerde kwotasie(s) sal na die regter-kant se deel van die skerm "Kwotasies om na faktuur te omskep", gelys word.

Indien u meer as een kwotasie wil kies, druk die Shift sleutel en kliek op die kwotasies wat u wil bevestig.

4.Sleutel die datum in, of kies die datum, indien nodig.

By verstek, sal die stelseldatum vertoon word. U kan die "Gebruik dokumentdatum" opsie kies. Indien dié opsie gekies is, sal die kwotasies op die oorspronklike datum bevestig word en na fakture omskep word.

5.Kliek op die Omskep knoppie. 'n Bevestigings-boodskap "Wil u graag alle Kwotasies skrap?" sal vertoon word.

6.Kliek Ja indien u die bevestigde kwotasie(s) wil skrap.

Indien u Nee kliek, Kan u die Kwotasie(s) in die Redigeer → Skrap - Dokumente kieslys op die Aksie-duimgids skrap.

U kan ook op die Skrap knoppie aan die linker-balk van die Dokumentinvoer skerm kliek, om Kwotasie(s) te skrap, indien die Postering en Skrap knoppies geaktiveer is ("Outo-posteer") opsie gekies (gemerk) is op die Dokumente-duimgids in Toegangsbeheer (Opstel-duimgids).

7.U kan die omskepte kwotasie(s) as fakture redigeer en posteer.

8.Druk die Esc sleutel, of kliek Kanselleer om die "Bevestig kwotasies en bestellings" skerm toe te maak.

Kies debiteur knoppie - U kan ook 'n debiteurrekening(e) soek en kies.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation