Skrap voorraaditems

Voorraad ››
Parent Previous Next

U kan 'n voorraaditem skrap, indien dié item geen transaksies en/of balanse bevat nie.

U 'n voorraaditem onaktief stel om die voorraaditem te blokkeer sodat, geen transaksies in dokumente teen die voorraaditem geposteer kan word nie.

Om 'n voorraaditem te skrap:

1.Op die Voorraaditem, kies die item, en kliek op die Skrap knoppie. 'n Bevestigings-boodskap "Is u seker dat u dié voorraaditem wil skrap?" sal vertoon word.

Maak absoluut seker dat die korrekte voorraaditem is.

2.Kliek Ja. 'n Inligtings-boodskap "ITEMKODE Voorraaditem geskrap!" sal vertoon word.

3.Kliek op die Goed knoppie. Die voorraaditem sal permanent verwyder wees.

Om 'n Voorraaditem onaktief te stel:

1.Indien 'n voorraaditem transaksies en/of balanse bevat, kan dié item nie geskrap word nie.  Byvoorbeeld, sal 'n Foutboodskap "3-BOOR U mag nie dié voorraaditem skrap nie! Dit sluit transaksies in! 24 AK000003" vertoon word.

2.Kliek op die Goed knoppie.

3.Om dié voorraaditem te blokkeer, sodat, geen transaksies in dokumente teen die voorraaditem geposteer kan word nie, kies die voorraaditem en kliek op die Redigeer knoppie.

4.Kies (merk) die "Onaktief" veld.

5.Kliek Stoor.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment