Debiteure - Lys - Registrasienommers - BTW en Onderneming (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Debiteurelys - Registrasienommers - BTW en Onderneming verslag sal die Posadres, Telefoon 1 en Telefoon 2 sowel as die BTW en Ondernemings se registrasienommers van die debiteure (kliënte / klante) se rekeninge lys.  

Om 'n lys van debiteure se Registrasie nommers - BTW en Onderneming te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Debiteure → Lys. Die Kontakte verslagopsies sal vertoon word.

2.Kies "Debiteurelys - Registrasienommers - BTW en Onderneming.

3.Kies die volgende:

a)Vanaf rekening ... Tot rekening - Kies die rekening(e).

b)Volgorde - Kies "Debiteurkode, Beskrywing, BTW-registrasienr." of "Registrasienr." .

c)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die debiteure wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

4.Kliek Goed.


'n Voorbeeld van die "Debiteurelys: BTW-registasienr. - Registrasienr." verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation