Debiteure - Lys - Detaillys (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Dié Debiteure -  Detaillys sal die sal die detail soos die kontakbesonderhede, registrasienommers, bankbesonderhede,  verslaggroepe dokument uitleglêers, Rekeningkundige inligting en terme, ens. vir elke debiteur (kliënt / klant) druk.

Om 'n lys van debiteure te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Debiteure → Lys. Die Kontakte verslagopsies sal vertoon word.

2.Kies "Detaillys".

3.Kies die volgende:

a)Vanaf rekening ... Tot rekening - Kies die rekening(e).

b)Volgorde - Kies "Debiteurkode, Beskrywing, Verslaggroep 1" of "Verslaggroep 2".

c)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

d)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die debiteure wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

4.Kliek Goed.


'n Voorbeeld van die "Debiteurelys - Detail" verslag, is soos volg:

Die inligting op die verslag, is soos volg:

1.Kontakbesonderhede - Kontakpersoon, Telefoon 1 / 2, Faks, E-pos, webtuiste, Posadres, Afleweringsadres asook die taal (taallêer) wat vir die debiteur (kliënt / klant) gekies is.  

2.Registrasienommers - Die Onderneming- en BTW-registrasienommer van die debiteur (kliënt / klant).

3.Bankbesonderhede - Bankrekening tipe, Bank naam, Bankrekeningnommer en Takkode, Vervaldatum, Kaarttipe en Houer se naam.

4. Verslaggroep 1 en Verslaggroep 2 - Die Debiteurgroep waaraan die debiteur (kliënt / klant) gekoppel is.

5.Uitleglêers - Uitleglêer 1 (Fakture), Uitleglêer 2 (Kredietnotas) en Uitleglêer 3 (Kwotasies).  Indien geen uitleglêers gekies is nie, sal die Uitleglêers wat vir elke dokumenttipe globaal vir die Stel Boeke (Opstel dokumente op die Opstel-duimgids) gekies is, gebruik word om dokumente te druk.

6.Rekeningkundige inligting en terme - Rekeningstaat boodskap, Kredietlimiet, Maandelikse rente (persentasie), Debiteurkorting (persentasie), Dae verskuldig (betalings terme). Dit toon ook of dit 'n oopitem rekening is en of die rekening aktief is, of nie.  Die verkoopsprys ID en die Verkoopspersoon ID word ook gelys.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites