Debiterurekeninge - Redigeer vorm

Parent Previous Next

Om 'n debiteurrekening te skep, hoef u slegs die Debiteurkode en naam van die debiteur (kliënt / klant) in te sleutel. Die res van dié velde is opsioneel. Alle inligting (soveel as moontlik) behoort vir die debiteur (kliënt / klant) ingesleutel te word. Dit moet bygewerk (opgedateer) word sodra die besonderhede van die debiteur (kliënt / klant) verander.

Die boonste gedeelte van die dokument skerm, is soos volg:

1.Debiteurkode – Indien u 'n nuwe rekening skep, sal die volgende debiteurkode (bv. “100007”) gegenereer word. U kan dit oortik met u eie kode, indien nodig.

2.Naam – Sleutel die naam van die debiteur (kliënt / klant) in.

3.Posadres – Tot drie (3) reëls vir die posadres asook die poskode. Die land kan ook gekies word.  

4.Tel 1, Tel 2 en Faks – Sleutel die velde in waar nodig.

5.Webtuiste – Sleutel die webtuiste vir die debiteur (kliënt / klant) in, indien dit beskikbaar is.

U kan op dié veld dubbel-kliek om direk na die debiteur (kliënt / klant) se webtuiste in u stelsel se verstek Internet webblaaier program te gaan.

6.E-posadres – Sleutel die e-posadres vir die debiteur (kliënt / klant) in, indien dit beskikbaar is.

U kan op dié veld dubbel-kliek om die debiteur (kliënt / klant) se e-posadresse direk in u stelsel se verstek e-posprogram te inisieer. U hoef slegs die onderwerp en die boodskap in te sleutel (asook enige dokumente aan te heg, indien nodig) en dit te stuur.

7.BTW-verwysing – Sleutel die BTW-registrasienommer vir die debiteur (kliënt / klant) in. Dit is belangrik om dit in te sleutel, indien u sowel as die debiteur (kliënt / klant) vir BTW geregistreer is.

8.Registrasienr. - Sleutel die debiteur (kliënt / klant) se onderneming se registrasienommer in (indien van toepassing).

9.Kontakpersoon – Kies die kontakpersoon vir die debiteur (kliënt / klant).

Indien die kontakpersoon nie beskikbaar is nie, kan u die kontakpersoon (Kontakte-duimgids) skep.

10.Debiteurgroep 1 / 2 – Indien u groepe vir debiteure (kliënte / klante) (Opstel → Groepe – Debiteurgroep 1 / 2) geskep het, kan u die groepe kies.

11.Taal – Kies die taal vir debiteur (kliënt / klant). Uitleglêers is outomaties vertaalbaar. Dit sal in die taal wat u in hierdie veld vir debiteur (kliënt / klant) gekies het, druk. Dit sal die taal waarin u TurboCASH loop (Begin →Switch language”) asook die taal wat in die Stel Boeke (Opstel → Toegangsbeheer) gekies is nie vir dokumente gebruik nie.

Dié taal wat in Suid-Afrika behoort gekies te word, is “af-Afrikaans” vir debiteure (kliënte / klante) wat Afrikaans verkies en “en-South-Africa” vir debiteure (kliënte / klante) wat Engels verkies. Dit sal die dokumente (uitleglêers – fakture, kredietnotas en kwotasies) in dié taal druk.

Daar is nege (9) duimgidse wat gebruik word om debiteur (kliënt / klant) se rekeninge te redigeer en of addisionele inligting te sien. Die nege (9) duimgidse bestaan uit:

Vier (4) duimgidse (d.i Afleweringsadres, Rekeningkundige inligting, Kontakte en Uitstaande bestellings) wat u kan redigeer of rekords byvoeg.

Vyf (5) duimgidse (d.i. Afspraak, Dokumente, Transaksies, Bankrekeninge en Voorraaditems) waarop u data kan besigting en ontleed.

Elk van die nege (9) duimgidse word hierna bespreek.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents