Debiteure - Dokumente-duimgids

Parent Previous Next

Alle verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) wat vir die betrokke debiteurrekening geprosesseer (ongeag of dit na die grootboek geposteer is, aldan nie) is, word hier gelys.

Kwotasies wat bevestig is of nie, word ook hier gelys.

U kan ook dié dokumente of 'n geposteerde joernaalverslag druk.

Die opsies, is soos volg:

1.Druk knoppie – Dit sal die dokument druk. U kan ook op 'n geselekteerde dokument dubbel-kliek om die dokument te druk.

U kan ook op 'n geselekteerde dokument dubbel-kliek om dié dokument te druk.

2.Uitleglêer – Die veld is opsioneel. Fakture, kredietnotas en kwotasies sal die dokument uitleglêers wat in die Opstel dokumente op die Opstel-duimgids gestel is gebruik om die dokumente te druk. Indien u spesifieke uitleglêers vir die debiteur (kliënt / klant) in die Afleweringsadres-duimgids gekies het, sal die dokumente dié uitleglêers gebruik om te druk.

3.Stuur verslag na – Die verstek uitset opsie soos gestel in die (Opstel → OndernemingOpsies – In die “Verstek uitset” veld sal hier vertoon word. U kan “Skerm, Drukker, Lêer, E-pos” of “Faks” kies, indien nodig.

Filter opsies:

1.U kan op die “Dokumentnr., Datum, Bedrag inklusief” of die “Verwysing” kolom opskrifte kliek om die data te orden sodat die data van die kleinste tot die hoogste waardes (a-z of 0-9) of van die grootste na die kleinste waardes (z-a of 9-0) te sorteer.

2.U kan op die “Dokumentnr., Datum, Bedrag inklusief” of die “Verwysing” kolom opskrifte kliek en dit na regs of links sleep om die volgorde van die kolomme te verander.

3.U kan op 'n verlangde kolom kliek en dit met die muis na bo (op die blou balk) sleep. U kan soveel kolomme as wat u nodig ag (of wat vir u sinvol is) op die blou balk sleep.

4.U kan ook die volgorde van dié kolomme te verander deur 'n kolom (op die blou balk) te kies en na regs of links te sleep.

Wys transaksies - Konteks kieslys

1.Kies 'n dokument en regs-kliek. Op die konteks-kieslys, kies die “Wys transaksies” opsie.

Die Dokumente-duimgids lys alle dokumente (d.i. Geposteerde sowel as Ongeposteerde Fakture en Kredietnotas asook Kwotasies.

Geen aksie sal uitgevouer word indien 'n ongeposteerde dokument (d.i. Faktuur of Kredietnota) of 'n Kwotasie geselekteer is nie.

2.Kliek op die Druk knoppie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator