Debiteure - Rekeningkundige inligting-duimgids

Parent Previous Next


Die opsies, is soos volg:

1.Rekening onaktief - Hierdie veld moet blanko gelaat word indien u transaksies teen die debiteur se rekening wil posteer.
Hierdie veld moet gekies word indien u geen verdere transaksies teen die debiteur (kliënt / klant) se rekening wil posteer nie, of indien u die debiteur (kliënt / klant) nie kan skrap nie. U sal egter steeds verslae vir die debiteur (kliënt / klant) kan druk.

2.Oopitem rekening – Kies hierdie veld indien u spesifieke krediettransaksies (ontvangstes of kredietnotas) teen 'n spesifieke debiettransaksies (fakture, ens.) wil koppel. Indien hierdie veld blanko gelaat word, sal die Balans O/D metode gebruik word, waarvolgens enige krediettransaksies (ontvangstes of kredietnotas) outomaties teenoor die oudste uitstaande debiettransaksies (fakture, ens.) toegewys word.

3.Dae verskuldig – Sleutel die aantal dae in wat volgens die kredietooreenkoms met die debiteur (kliënt / klant) waarbinne die transaksies betaal moet word.

Dié aantal dae word gebruik om die betalingsdatum te bereken. Die betalingsdatum is die transaksie- of dokument se datum PLUS die aantal dae wat u in hierdie veld insleutel.

4.Kredietlimiet - Sleutel die kredietlimiet wat u aan die debiteur (kliënt / klant) toegestaan het, in of wysig dié bestaande kredietlimiet. Wanneer u transaksies invoer, sal 'n waarskuwingsboodskap vertoon word, indien die kredietlimiet oorskry word.

Die Beskikbare balans (d.i. Huidige balans minus die Kredietlimiet) sal ook op verkoopsdokumente (d.i. Fakture, Kredietnotas en Kwotasies) se invoerskerms vertoon word.

Die Sakrekenaar se knoppies sal ook vanuit dié Kredietlimiet veld geînisieer woord.

U kan die verslag van die “Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse)” verslae soos op die stelseldatum vir debiteure (kliënte / klante) (Verslae → Verslae → Debiteure → Lys) druk.

5.Heffingsbedrag - Sleutel die heffingsbedrag in wat u en die debiteur (kliënt / klant) ooreengekom het in, of wysig die bestaande heffingsbedrag.

Dié heffingsbedrag sal outomaties gebruik word om transaksies in enige joernaal (behalwe in ontvangste- en betalingsjoernale) te genereer.

Om dié transaksies te genereer, moet u die “Genereer veelvuldige transaksies” opsie in die “Prosesseer joernaal” (F9:Prosesseer) kies.

6.Debiteurkorting - Indien u nie dokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) genereer nie, moet u hierdie veld blanko laat. Sleutel die persentasie korting in wat u vir die debiteur (kliënt / klant) op sekere voorraaditems wil toestaan.

Die debiteurkorting sal outomaties op dié persentasie van die verkoopsprys vir die geselekteerde voorraaditem bereken word, indien die “Pas faktuurkorting” toe veld (Aksie → Voorraaditems) gekies (gemerk) is.

7.Maandelikse rente op agterst. bedrae - Die persentasie rente (maandelikse rentekoers) wat u op enige agterstallige bedrae vir die debiteur (kliënt / klant) wil hef. (Indien die jaarlikse rentekoers 18% is, kan u byvoorbeeld 1.5% (18 ÷ 12 maande) vir die maandelikse rente insleutel. Of, indien die jaarlikse rentekoers 24% (18 ÷ 12 maande) is, sal u 2% insleutel).

Dié persentasies sal outomaties gebruik word om die rente te bereken en transaksies in enige joernaal (behalwe in ontvangste- en betalingsjoernale) te genereer.

Om dié transaksies te genereer, moet u die “Genereer veelvuldige transaksies” opsie in die “Prosesseer joernaal” (F9:Prosesseer) kies.

8.Verkoopsprys – Stel die verstek verkoopsprys vir die debiteur (kliënt / klant) indien dit verskil van die verstek verkoopsprys wat vir alle debiteure (kliënte / klante) (Opstel → Voorraadinligting) gestel is. Wanneer u dokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) prosesseer, sal die verstek verkoopsprys vertoon word.

Indien u die beskrywings van verkoopsprys 1 / 2 / 3 in die Voorraadinligting (Opstel-duimgids) verander het, sal u beskrywings hier vertoon word.

U kan steeds enige van die ander 3 verkoopspryse kies.

9.Bankrekening -

a)Bankrekeningtipe – Kies “Arbitrêr” of “11 Proef”. Dit is vir elektroniese betalings aan debiteure (kliënte / klante).

11-Proof - Sien - http://nl.wikipedia.org/wiki/Elfproef

Arbitrair - Willekeurig

b)Bankrekeningnr. – Sleutel die bankrekeningnommer van die debiteur (kliënt / klant) in (indien beskikbaar).

c)Banknaam - Sleutel die bank se naam van die debiteur (kliënt / klant) in (indien beskikbaar).

d)BIC - (“Bank Identifier Code”) - Nie getoets nie.

e)IBAN - (“International Bank Account Number”) - Nie getoets nie. 

Sien - http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number

f)Handtekening - Nie getoets nie.

SWIFT - (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - See - http://en.wikipedia.org/wiki/SWIFT / http://www.theswiftcodes.com/

SEPA - (Single Euro Payments Area) - See - http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area

10.Gebruik verstekrekening - By verstek, sal die opsie nie gekies (gemerk) wees nie.
Indien u transaksies slegs teen 'n spesifieke rekening vir die debiteur (kliënt / klant) wil prosesseer, kan u kies om die verstekrekening te gebruik. Wanneer u hierdie opsie kies (merk), kan u die verstekrekening vir die debiteur (kliënt / klant) kies.

11.Gebruik verstek BTW - By verstek, sal die opsie nie gekies (gemerk) wees nie.
Indien u transaksies slegs teen 'n spesifieke BTW-rekening vir die debiteur (kliënt / klant) wil prosesseer, kan u kies om die opsie te gebruik. Wanneer u hierdie opsie kies (merk), kan u die verstek BTW-rekening vir die debiteur (kliënt / klant) kies.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator