Krediteure - Transaksies-duimgids

Parent Previous Next

Alle krediet- en / of debiettransaksies wat vir die betrokke krediteurrekening in joernale of dokumente (aankope en verskafferretoere) wat na die grootboek geposteer is, sal hier gelys word.

U kan ook 'n geposteerde joernaalverslag vir dié transaksies druk of die transaksies in T-Rekeninge ontleed en druk.

Dié transaksies is soos volg:

1.Debiet - Dokumente (i.e. Verskafferretoere), Aankoopretoerejoernaal, Betalingsjoernale,ens. Dit sal enige debiettransaksies wat in die Debietkolomme van joenale ingesleutel en geposteer is, insluit.  

2.Krediet - Dokumente (d.i. Aankope), Aankoopjoernale, Genereer veelvuldige transaksies (d.i. Krediteure met heffings bedrae), ens. Dit sal enige krediettransaksies wat in die Kredietkolomme van joenale ingesleutel en geposteer is, insluit.

Filter opsies:

Alles - By verstek is dié opsie nie gekies (gemerk) nie. Dit sal slegs die transaksies wat nog uitstaande is, vertoon. Indien u alle transaksies insluitend die transaksies wat nie uitstaande is nie (wat gekoppel is in die oopitem prosessering) wil lys, moet u hierdie opsie kies (merk).

U kan op die “Verwysing, Beskrywing, Datum, Bedrag” of die “Uitstaande” kolom opskrifte kliek om die data te orden sodat die data van die kleinste tot die hoogste waardes (a-z of 0-9) of van die grootste na die kleinste waardes (z-a of 9-0) te sorteer.

U kan op die “Verwysing, Beskrywing, Datum, Bedrag” of die “Uitstaande” kolom opskrifte kliek en dit na regs of links sleep om die volgorde van die kolomme te verander.

U kan op 'n verlangde kolom kliek en dit met die muis na bo (op die blou balk) sleep. U kan soveel kolomme as wat u nodig ag (of wat vir u sinvol is) op die blou balk sleep.

U kan ook die volgorde van dié kolomme te verander deur 'n kolom (op die blou balk) te kies en na regs of links te sleep. 


Wys transaksies - knoppie

1.Kies 'n transaksie.

2.Kliek op die Wys transaksies knoppie. Al die transaksies sal in die “T-Rekeninge” skerm vir die betrokke krediteur (verskaffer) vertoon word.

3.Dubbel-kliek op die joernaalnommer (byvoorbeeld, “10161”). U kan ook 'n begin- en einddatums kies om die transaksies vir 'n spesifieke datum of tydperk te lys.

4.Indien u die transaksies wil druk, kliek Druk. Die transaksies sal in die T-Rekeninge verslag gedruk word:

Wys transaksies - Konteks kieslys

1.Kies 'n transaksie en regs-kliek. Op die konteks-kieslys, kies die “Wys transaksies” opsie.

2.Kliek op die Druk knoppie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework