Skep Voorraaditems - Verstek (Handelsvoorraad)

Parent Previous Next

Verstek – Die voorraaditemtipe word gewoonlik vir handelsvoorraad gebruik. Dit is voorraaditems wat aangekoop en verkoop word. Die bruto wins (verkoopsprys minus aankoopprys (koste van verkope)) is op dié voorraaditem van toepassing. Die Verkope, Koste van verkope en Voorraadkontrole rekeninge word aan die tipe voorraaditem gekoppel. Die Inset BTW- en Uitset BTW-rekeninge kan ook hier gekoppel word.

Om 'n verstek voorraaditem te skep:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Voorraaditems of druk die F12 sleutel.

2.Kliek Nuwe. 'n leë Voorraaditem skerm - Verstek tipe voorraaditem sal vertoon word:

3.Kies en sleutel die volgende in:

a)Voorraadkode - Sleutel 'n kode vir die voorraaditem in. Die kode kan tot 15-karakters lank wees..

b)Beskrywing - Sleutel 'n beskrywing vir die voorraaditem in.

c)Strepieskode - Indien u strepieskodes ("barcodes") gebruik, sleutel die gepaste strepieskode in.

Die "EAN13 Barcode" valideer vir 13-nommers (die laaste nommer is 'n toets-nommer ("checksum number")). Indien die strepieskode nie korrek is nie, sal die etikette nie gedruk word nie.

d)Vervaardiger - Sleutel die nodige inligting van die vervaardiger in, indien beskikbaar.

e)Tipe - Verstek tipe is die verstek voorraaditem tipe. Dit word hoofsaaklik vir handelsvoorraad gebruik.

Sodra dokumente vir die voorraaditem geprosesseer word, sal die tipe nie verander kan word nie.  

f)Eenheid - Kies a gepaste eenheid (byvoorbeeld Elk, Ure, ens.).    

Die Eenhede word in Voorraadinligting (Opstel-duimgids) geskep.

g)Onaktief - By verstek, is voorraaditems aktief gestel.  

h)Pas faktuurkorting toe - Hierdie opsie is by verstek gemerk. Dit is slegs van toepassing op debiteure (kliënte / klante).

Die persentasie korting word in die "Debiteurkorting" veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids (Debiteure op die Aksie-duimgids) ingesleutel.

i)Ekstra beskrywing - U kan enige addisionele inligting of beskrywing vir die voorraaditem insleutel. (Dit is opsioneel).

j)Verslae - Voorraadgroep 1 / 2 - Kies die voorraadgroep vir die voorraaditem.

Die beskrywing van voorraadgroep 1 en / of 2 wat u in die "Naam van verslaggroep" ingesleutel het, vir Voorraadgroep 1 of Voorraadgroep 2, sal hier vertoon word.  

Kies 'n gepaste Voorraadgroep 1 en of Voorraadgroep 2 wat in (Groepe (Opstel-duimgids) ingesleutel is.

k)Voorkeurverskaffer 1 - Indien u 'n spesifieke verskaffer het waarvan u dié voorraad item gereeld aankoop, kan u die verskaffer kies. U kan ook die item kode van die verskaffer insleutel.  

l)Voorkeurverskaffer 2 - Indien u 'n alternatiewe verskaffer het waarvan u dié voorraad item kan aankoop, kan u die verskaffer kies. U kan ook die item kode van die verskaffer insleutel.  

4.Gaan na die Grootboek-duimgids.

5.Die opsies wat gekies en ingesleutel moet word, is soos volg:

a)Rekeningklas - U moet elke voorraaditem aan vyf (5) rekeninge (d.i. Inset-BTW, Uitset-BTW, Verkope, Koste van Verkope en Voorraadkontrole  koppel. U kan rekeningklasse skep en aan die aan vyf (5) rekeninge (d.i. Inset-BTW, Uitset-BTW, Verkope, Koste van Verkope en Voorraadkontrole)  koppel. U hoef slegs die rekeningklas te kies, om die voorraaditem outomaties aan die vyf rekeninge te koppel.

b)Laaste faktuur - Dié veld is onaktief. Die datum van die laaste faktuur wat of ander dokument waarin u vir hierdie voorraaditem gekies het, sal hier vertoon word.

c)Kostesentrum - Dié veld is by verstek onaktief. Indien u kostesentrums geaktiveer het, kan u 'n kostesentrum kies.

d)Gewig

i)Netto gewig - Sleutel in, indien van toepassing.

ii)Bruto gewig - Sleutel in, indien van toepassing.

e)Verkoopspryse - Sleutel die verkoopsprys 1/2/3 eksklusief van BTW in of Inklusief van BTW in. Die Inklusief van BTW veld sal die Eksklusiewe bedrag bereken volgens die persentasie wat vir die geselekteerde BTW-rekening ingesleutel is.

Indien u die Verkoopspryse se beskrywings verander het in Voorraadinligting (Opstel-duimgids), sal u beskrywings hier vertoon word.

U kan enige van die 3 verkoopspryse kies wanneer u Fakture, Kredietnotas en Kwotasies prosesseer.

f)Waardes

i)Gemiddelde koste - U kan die gemiddelde kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die gemiddelde prys outomaties opgedateer word.

ii)Totale koste - U kan die totale kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die totale kosprys outomaties opgedateer word.

iii)Hoeveelheid op hande - U kan die aantal voorraaditems op hande insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die sal aantal items outomaties opgedateer word.  

iv)Nuutste koste - U kan die nuutste kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die totale kosprys outomaties opgedateer word.

Nadat u die voorraaditems geskep het, kan u ook die kospryse vanaf 'n vorige rekeningkundige stelsel se rekords aanneem.

v)Herbestelvlak - Sleutel die minimum aantal voorraaditems wat u in voorraad wil hou in. Indien die aantal items hierdie vlak bereik, moet u  kan u vroegtydig voorraad bestel en / of aankoop.

vi)Herbestel by - Sleutel die minimum aantal voorraaditems wat u in voorraad wil hou in. Indien die aantal items hierdie vlak bereik, moet u  kan u vroegtydig voorraad bestel en of aankoop. Indien die voorraaditems, hierdie vlak bereik, moet u voorraad bestel en / of aankoop.

vii)Minimum - Sleutel die minimum aantal voorraaditems in.

6.Kliek op die Stoor knoppie om die voorraaditem te stoor.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator