Joernaaltipeverslag – Dokumente te druk (Verslae kieslys)

Parent Previous Next

Slegs die transaksies wat deur geposteerde dokumente (fakture, kredietnotas, aankope en verskafferretoere) gegenereer is, sal vir die geselekteerde periodes of datum(s) gedruk word.


Om 'n joernaaltipeverslag – Dokumente te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Joernale. “Dokumente” (druk slegs die joernaaltransaksies wat in dokumente geposteer is) is die verstek verslag.

2.Kies die volgende opsies:

a)Datum - Kies “Per Periode”. Vir die doeleindes van dié illustrasie, is “1 Maande” en “2018/03/01 / 2018/0./31” gekies.  

Vir die doeleindes van dié illustrasie, word veronderstel, dat die BTW-registrasie sertifikaat aandui dat BTW opgawes en betalings elke tweede maand betaal moet word.

b)Wys balanserende transaksies - By verstek is hierdie opsie nie gekies nie. Slegs die transaksies in joernale en dokumente sal gelys word. Indien die opsie gekies is, sal al die balanserende transaksies ook gelys word.  

c)Elke periode op 'n nuwe bladsy - Indien dié veld gemerk is, sal elke periode (byvoorbeeld, “2018/03, 2018/04, 2018/05”, ens.) op 'n nuwe bladsy gedruk word.  

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die gedrukte joernaaltransaksieverslag, is soos volg:

Dié verslag se besonderhede, is soos volg:

1.Dokumentkop – Dokumentnommer, Joernaaltipe en Verwysing (soos in die “U verwysing” veld van “dokumentinvoer” skerms ingesleutel is) word hier gelys.

2.Transaksiedetails -

a)Joernaalnr. – Die joernaal id (nommer) wat outomaties gegenereer word.

b)Datum – Datum van die transaksie.

c)Verwysing – Die dokumentnommer word gelys.

d)Beskrywing – Dokumentnommer en Verwysing (soos in die “U verwysing” veld van “dokumentinvoer” skerms ingesleutel is) word hier gelys.

e)Rekening – Die debiteur (kliënt / klant) of die krediteur (verskaffer) se rekening wat vir dokumente gekies is. word hier gelys.

f)Kontrarekening – Die kontrarekening vir die geselekteerde joernaaltipe wat in die Opstel dokumente (Opstel-duimgids) aan die dokumente gekies is.

g)BTW-rekening kolom –  BTW-rekeningkode.

h)BTW – Die BTW bedrag.

i)Debiet kolom – Die bedrag van die debiettransaksie.

j)Krediet kolom – Die bedrag van die debiettransaksie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad