F10:Opstel joernale - Standaard

Parent Previous Next

Opstel van Joernale – Standaard

Die standaard opsies bied slegs die basiese opsies om elk van die joernale op te stel of te konfigureer.

Die opsies, is soos volg:

1.Kontrarekening – Kies dié rekening waarheen balanserende transaksies geposteer moet word.

In die geval van die betalings- en ontvangstejoernaal, sal die Bankrekening altyd die kontrarekening wees. Die kontrarekening kan nie vir betalings- en ontvangstejoernale gekies word nie.

2.Geen BTW – Kies om die BTW bedragkolom sowel as die BTW lys nie in die Joernaalinvoer skerm te vertoon nie.

Hierdie opsie behoort slegs gekies te word indien geen BTW op enige van die transaksies in die joernaal van toepassing is nie, of indien u nie vir BTW geregistreer is nie.

3.Inkrementeer verwysingsnr. - Kies (merk) dié opsie indien u dieselfde verwysingsnommer vir alle transaksies in dié joernaal wil insleutel. Indien hierdie opsie nie gekies (gemerk) is nie, sal die verwysingsnommer met die volgende waarde vermeerder word.

4.Konsolideer balansering – Indien dié opsie gekies (gemerk) is, sal dit die balanserende transaksies vir soortgelyke rekeninge na saamvoeg.

Indien BTW op betalings- en ontvangstejoernale van toepassing is, moet u nie hierdie opsie kies (merk) nie. Dit sal die volgende foutboodskap vertoon:

“Vir Konsolidering van reëls terwyl u BTW gebruik sal u belastingverslag affekteer! Maak asseblief seker dat indien BTW op transaksies van toepassing is dat u nie die konsolideer transaksies opsie gebruik nie!”.

5.Kontrarekening per reël - Stoor die stellings vir die BTW rekeninge of -kodes op die Kontrarekening. Dié opsie is nie op betalings- en ontvangstejoernale van toepassing nie.

6.Inklusiewe metode - Stoor die inklusiewe metode om transaksies inklusief van BTW in te sleutel.

7.Herhaal besonderhede – Alle besonderhede sal vir elke volgende transaksie herhaal word. Dit sal tyd spaar wanneer meer as een transaksie met dieselfde beskrywing (byvoorbeeld, “Betaling ontvang – baie dankie”) moet insleutel. Dié beskrywing sal outomaties in die beskrywingskolom van die volgende reël of transaksie ingevul word.  

8.Bedraginvoer – Kan vir alle joernale gestel word. Die basiese opstelling van joernaaltipes vir die rekening opsoektipe sowel as die kontrarekening opsoektipe asook die bedraginvoer kolomme (debiet / krediet of beide), is soos volg:

JOERNAALTIPE

REKENING OPSOEKTIPE

KONTRAREKENING OPSOEKTIPE

DEBIET /KREDIET


Verkoopsjoernaal

Debiteure

Algemene grootboek

Debiet

Verkoopsretoere

Algemene grootboek

Debiteure

Krediet

Aankoopjoernaal

Algemene grootboek

Krediteure

Krediet

Aankoopretoere

Krediteure

Algemene grootboek

Debiet

Betalingsjoernaal

Alle

Alle

Debiet

Ontvangstejoernaal

Alle

Alle

Krediet

Algemene joernaal

Alle

Alle

Debiet en Krediet

Vir betalingsjoernale behoort dit op debiet gestel te wees.

Vir ontvangstejoernale behoort dit op krediet gestel te wees.

9.Openingsbalans – Hierdie jaar – Dié opsie is nie op betalings- en ontvangstejoernale van toepassing nie.

Indien u openingsbalanse aanneem vir algemene grootboekrekeninge, moet u hierdie opsie kies. Indien dié opsie nie gekies is nie, sal u nie toegelaat word om na die Behoue inkomsterekening te posteer nie.

Wanneer u openingsbalanse vir debiteur- en krediteurrekeninge aanneem, moet hierdie opsie blanko gelaat word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator