F9:Prosesseer joernaal opsies

Parent Previous Next

Indien u op die F9:Prosesseer ikoon van 'n joernaal kliek, is die sewentien (17) “Prosesseer joernaal” opsies beskikbaar:

1.Definieer afkortings - U kan afkortings stel wat u 'n vooropgestelde sleutel op u sleutelbord druk, om die beskrywings in joernale en in dokument-reëls vir u outomaties voltooi.

2.Balanseer joernaal - Genereer balanserende transaksies (dieselfde as die F5:Balanseer ikoon in joernale).

3.Gedelimiteerde lêer invoer - U kan transaksies in 'n lêer  in 'n joernaal invoer. 'n Geldige lêer moet op u stelsel bestaan en wat in die die “Gedelimiteerde lêer uitvoer” opsie in die F9:Prosesseer geskep is.

4.Skrap joernaal - Skrap alle transaksies wat in die ongeposteerde joernaal ingesleutel is.

5.Genereer veelvuldige transaksies – U kan veelvuldige transaksies (d.i. Balanseer debiteure met bedrag, Debiteure met heffingsbedrag, Vaste bedrag aan alle debiteure, Rente op agterstallige debiteurrekeninge, Krediteure met heffingsbedrag) genereer. Die veelvuldige inskrywings of transaksies kan in die Prosesseer joernaal opsie skerm van enige joernaalinvoer skerms (behalwe vanuit ontvangste- en betalingsjoernale wat aan bankrekenings gekoppel is), geïnisieer word.

6.Joernaallys - Druk 'n lys van die ongeposteerde transaksies in joernale (dieselfde as die F8:Lys ikoon in joernale).

7.Posteer joernaal - Posteer of dateer die transaksies na die grootboek op (dieselfde as die F6:Posteer ikoon in joernale).

8.Wederkerende transaksies – Prosesseer transaksies wat gereeld of op ‘n periodieke basis voorkom. U hoef dié transaksies slegs een keer in te voer, en wanneer hulle geskeduleer is, hulle eenvoudig na die normale joernaal te kopieer. Hierdie fasiliteit kan u baie tyd spaar.

9.Wysig joernaalnaam (alias) - Die opsie, sal u reguit na die "Wysig joernaalnaam" veld (aan die linker boonste hoek van die skerm neem, waar u dit op die joernaalinvoer skerm moet insleutel.

10.Totale vir elke periode - Nadat u transaksies vir meer as een rekeningkundige periodes (byvoorbeeld datums wat in verskillende maande is) in enige joernaal ingevoer het, kan u die totale waarde wat in die debiet- en kredietbedrae in kolomme vir elk van die rekeningkundige periodes besigtig. Indien die transaksies in 'n joernaal nie balanseer nie, kan hierdie opsie vir u aandui in watter rekeningkundige periode die transaksies nie balanseer nie.

11.Gedelimiteerde lêer uitvoer - U kan transaksies in ongeposteerde joernaal na 'n gedelimiteerde lêer uitvoer. 'n Geldige lêer moet op u stelsel bestaan en wat in die die “Gedelimiteerde lêer invoer” opsie in die F9:Prosesseer geskep is.

12.Omswaai van joernaal (D<-->K) - Dit sal die bedrae wat foutief in die debietkolom in plaas van die kredietkolom ingesleutel is (en andersom ingesleutel is), omswaai.

13.Invoer van geposteerde joernale – U kan enige transaksies in geposteerde joernale invoer. Alvorens u dit kan doen, moet daar reeds, geldige lêer wat die spesifieke transaksies bevat, op u stelsel bestaan. U kan 'n geldige lêer vir die geposteerde joernale in die Opstel → Uitvoer (Geposteerde joernale) opsie, skep.

14.Outomatiese betalings - Prosesseer Outomatiese betalingsverslag wanneer u op die Druk knoppie van die “Outomatiese betalings opsie kliek.

15.Outomatiese ontvangstes - Druk die Outomatiese ontvangsteverslag wanneer u op die Druk knoppie van die “Outomatiese ontvangstes opsie kliek.

16.Invoer van 'n geposteerde joernaal – U kan enige geposteerde joernaal kies om in die joernaal in te voer. U hoef dan slegs die joernaalnaam in te sleutel, die joernaal te redigeer, indien nodig, te lys en weer te posteer.

17.Loonrolinvoer – Tans nie geïmplementeer nie. Ondersteun tans slegs vier (4) eksterne loonrol programme.

Indien u die F9:Prosesseer in ontvangstejoernale inisieer, sal die “Genereer veelvuldige transaksies” opsie met die “Skep kwitansies” opsie vervang word.

Indien u die F9:Prosesseer in betalingsjoernale inisieer, sal die “Genereer veelvuldige transaksies” opsie met die “Krediteure balanse op” opsie vervang word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files