Joernaal - Invoerskerm

Joernale ››
Parent Previous Next

Ter illustrasie van 'n faktuur in die verkoopsjoernaal, behoort u die volgende inligting vanaf 'n brondokument insleutel of selekteer:

Die beskrywings wat u in die beskrywings velde invoer, behoort sinvol ingevoer te word, aangesien dié beskrywings in u gedetailleerde verslae en op debiteure se rekeningstate en krediteure se betalingsadviese vertoon sal word.

Dié beskrywings behoort nuttig vir u debiteure en krediteure te wees. Dit moet u of enige ouditeur of rekenmeester in staat stel, om later die aard en oorsprong van 'n transaksie met gemak te kan bepaal.

Titelbalk

Vertoon die naam van die joernaal wat op die "Joernaaltipe" (Joernale op die Aksie-duimgids) gekies is. Die naam van die Joernaal word by verstek as byvoorbeeld "Verkoopsjnl. [Verkoopsjnl.] aangedui. Die naam van die oernaal word in die "Wysig joernaalnaam" veld ingesleutel.   Die [Joernaalnaam} maak dit makliker om 'n spesifieke joernaal te identifiseer.

Spoedknoppies / ikone

Die vernaamste funksies wat u gebruik om transaksies in 'n joernaal te prosesseer is hier beskikbaar.

^D:Skrap - Skrap geselekteerde transaksie(s).

^N:Invoeg - Voeg 'n nuwe transaksie reël in om 'n transaksie op 'n spesifieke plek (tussen ander transaksies in te voeg.

F5:Balanseer - Genereer balanserende transaksies na die kontrarekeninge.

F6:Posteer - Opdateer (posteer) transaksies na die grootboek.

F7:Eksklusief - Sleutel bedrae in BTW uitgesluit in.

F7:Inklusief - Sleutel bedrae in BTW ingesluit in.

F8:Lys - Druk 'n lys van die transaksies in die joernaal.

F9:Prosesseer - Inisieer die "Prosesseer joernaal" skerm waarop u verdere opsies van 'n lys kan kies.

F10:Opstel - Stel die "Opsies vir die joernaal", kontrarekeninge, ens.

Kolom-opskrifte en transaksie reëls (rye)

Kolom-opskrifte

Die basiese inligting wat vanaf brondokumente ingesleutel / ingevoer moet word, is soos volg:

Kolom-opskrif

Beskrywing

Verwysing:

The number of the document, which contains the details of the transaction. It may be a cheque, deposit, receipt, invoice, etc.

Datum:

Die datum van die transaksie

Beskrywing:

'n Beskrywing van die transaksie, goedere of diens.

Rekening:

Die rekening kode en naam wat gekies is.

BTW:

Die BTW-kode en beskrywing. Dit moet geselekteer word, indien u vir BTW geregistreer is en BTW- op die transaksie van toepassing is.  

Indien u nie vir BTW geregistreer is nie en / of BTW is nie van toepassing op alle transaksies in die joernaal nie, kan u die joernaal opstel om die BTW kolom te versteek.

Bedrag:

Die bedrag wat u in die debiet- en-of kredietkolom ingesleutel het. Indien 'n BTW-kode gekies is, sal die bedrag inklusief of eksklusief van BTW vertoon word.

Reëls

Elke transaksie word in 'n reël ingesleutel.

Indien u byvoorbeeld; een betaling maak vir meer as een item, aankoop van brandstof en herstelwerk aan 'n voertuig, behoort u die transaksie te verdeel en in 2 reëls in te sleutel.

U sal steeds dieselfde verwysingsnommer gebruik, en verskillende rekeninge kies en die bedrae wat op elke toewysing betrekking het, insleutel.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites