Bankkostes op die bankstaat

Parent Previous Next

U sal eers weet wat u werklike bankkoste is wanneer u die bankstaat vanaf die bank ontvang. Enige bankkoste wat betaal is, moet in uBetalingsjoernaal” ingevoer word en enige rente ontvang moet in u “Ontvangstejoernaal” ingevoer word.

Dit is altyd ‘n goeie idee om die bankstaatnommer as verwysingsnommer te gebruik as verwysing na die bankstaat waarvan u die transaksies ingesleutel het.

In hierdie voorbeeld, moet bankkoste in die “Betalingsjoernaal geprosesseer word. Druk die Esc sleutel op u sleutelbord om die Bankrekonsiliasie skerm toe te maak.

Alvorens u die bankrekonsiliasie skerm toemaak of verlaat, maak seker dat u op die Prosesseer ikoon en op die “Apply Reconciled” opsie gekliek het om die gerekonsilieerde items (gemerkte items) te stoor.

Om die bankkoste in te sleutel en die bankrekonsiliasie te finaliseer:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Joernale.

2.Kies “ABC-Betalings” en kliek Open.

3.Sleutel “ABC-BetalingsBS5” as die Joernaalnaam (Alias) in.

4.Sleutel die volgende transaksie in:

a)Verwysing:        BS5

b)Datum:        2018/03/31

c)Rekening:        G200-000 – Bankkoste

d)Beskrywing:        Bankkoste – Bankstaatnr. 5

e)BTW:        Kies Geen BTW.        

BTW mag moontlik op sekere bankkostes van toepassing wees. Vir die doeleindes van dié handleiding, sal ons geen BTW kies nie.

f)Bedrag:        45,00 DT

In die praktyk is dit makliker om enige bankkoste, debietorders, ens., in u Betalings- en / of Ontvangstejoernale in te sleutel voordat u met u rekonsiliasie begin.

5.Kliek op F5:Balanseer om die transaksies te balanseer.

6.Kliek op F8:Lys om die transaksies in die joernaal te lys.

7.Kliek op F6:Posteer om die transaksies na die grootboek op te dateer.

8.Druk die Esc sleutel om dié joernaal toe te maak.

9.Gaan terug na u bankrekonsiliasie en rekonsilieer u bankkoste. Die “Verskil” in die in die regterkantste onderste hoek van die “Rekonsilieer bankrekening” skerm moet nou 'n nul syfer vertoon.

Nadat u die bankrekonsiliasie afgehandel het, behoort u seker te maak dat u kasboek wel balanseer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites