Kalender - Skep kontakte

Parent Previous Next

Om 'n kontak by te voeg (te skep):

1.Kliek op die Kontakte ikoon op die Kalender.

2.Om 'n nuwe kontak te skep of by te voeg, regs-kliek op enige area van die "Kontakte" skerm. Op die konteks-kieslys, kies die "Voeg kontak by..." opsie.  

3.Sleutel die naam vir die kontak in.

4.Sleutel soveel as moontlik van die beskikbare inligting in.

5.Kliek op die Telefoon-duimgids.

6.Sleutel soveel as moontlik van die beskikbare inligting in.

7.Kliek op die Notas-duimgids. Hier kan daar ander addisionele inligting vir die kontak ingesleutel word, as wat u nodig ag.  

8.Kliek OK.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software